VERDIKOMMISJONEN: Verdiforflytninger som følge av folkeforflytninger.

Årets første Verdikommisjon på kåkå i 2016 inviterer til kommisjon om følgene av innvandring til Norge på norske verdier og norsk kultur. Hege Storhaug er hovedinnleder, omdiskutert forfatter av "Islam. Den 11. landeplage", nylig i nytt opplag, aktiv samfunnsdebattant i Human Rights Service og kandidat til årets navn 2015 i VG. Read More