Politisk Bar: Hva er human narkopolitikk for framtida – straff eller omsorg?

Politisk bar på kåkå inviterer til den store debatten om norsk narkotikapolitikk. De fleste vet at war on drugs har feilet, dette nærmer seg offisiell politikk i USA, store deler av Europa og sannsynligvis i FN. Men ennå ikke i Norge? Marie Smith-Solbakken (UiS), Arild Knutsen (FHN), Sturla Haugsgjerd (spaltist om rus og ruspolitikk i Morgenbladet og tidligere reseacher for Trygdekontoret), Kristoffer Joner (AP). Torunn Egge Roux er ordstyrer. Read More

Hva nå Europa? Når populisme og nasjonalisme blomstrer!

Tema: DEN LIVSVIKTIGE UENIGHETEN. Om Europa som uenighetsfellesskap under nye strømninger fra nye kriser, og behovet for demokratiprosjekt som skaper bredt, folkelig politisk engasjement. Claudia Chwalisz er hovedinnleder, senior policy researcher ved tenketanken Policy Network i London. Kommentatorer: Frank Aarebrot (professor i sammenlignende politikk og demokratiutvikling) og Lars Laird Iversen (forfatter av «Uenighetsfellesskapet»). Read More

Gjør tankesmiene oss uenige nok? Møt de norske tankesmiene

Tema: DEN LIVSVIKTIGE UENIGHETEN. Bidrar de norske tenketankene med nødvendig og god nok uenighet til det norske demokratiet? Hva gjør de norske tenketankene med politisk offentlighet og det norske uenighetsfellesskapet? Hva burde de gjøre? Vi ber tenketankene være kritiske til seg selv og egen virksomhet. Read More

Har vi en Kielland for oljealderen?

Tema: DEN LIVSVIKTIGE UENIGHETEN. Er det mulig å forstå oljealderen ved å lese samtidslitteraturen? Hvilken rolle spiller forfatteren for uenighetsfellesskapet i den selvgranskende litteraturens tid? Eller har forfatterne svikta oljehistorien?  Read More