VERDIKOMMISJONEN: Skal politikere bestemme hva nordmenn bør lese?

Verdikommisjonen spør: «Skal politikere bestemme hva nordmenn bør lese?» Innleder er Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, professor i lesevitenskap UiS. Kanondebatten har rast over landet igjen etter at Høyre lanserte ideen om at en kulturkanon bør på plass i landet anno 2017. Er dette statlig kommandohumanisme eller en relevant øvelse i en globaliserings- og migrasjonstid? Kommisjonen ledes som vanlig av Tora Aasland. Read More

PROSALONG: Kjønn og ukjønn

Denne prosalongen skal handla om korleis stereotypiar i språk og tanke gjer livet surt. Slike førestillingar hemjar både dei av oss som fell innanfor det etablerte kjønnssystemet (såkalla vanlege menn og kvinner), og dei av oss som i større eller mindre grad fell utanfor (t.d. transpersonar og intersexpersonar). Deltakere er Kristin Fridtun og Solveig Aareskjold. Read More

KÅKÅdebatt: «Er Lofoten og Vesterålen viktig for arbeidsplassane i Rogaland?»

Er oljeaktivitet i nord egentlig en sak først og fremst i Rogaland og på Vestlandet, fordi mesteparten av industrien er her? I så fall, handler det om å sikre arbeidsplasser? Eller viderefører vi bare en ensidig næringsstruktur som legger lokk på omstilling? Innledere og deltagere: Hadia Tajik (Ap), Tina Bru (H), Geir Pollestad (SP), Klaus Mohn (UiS), Eirik Wærness (Statoil). Harald Birkevold, Aftenbladet, leder debatten Read More

«Hvorfor åpner ikke Norge opp for mer bruk av medisinsk cannabis til pasienter?» TEMA PÅ KÅKÅ

Vi spør: Hvorfor er bruken av medisinsk cannabis så lav i Norge? Overser vi at rekreative rusmidler kan ha helsemessig gevinst fordi vi er konservative og forbinder rusmidler kun med rusmisbruk og samfunnskostnader, eller er dette bare snakk fra en rusliberalistisk skravleklasse, slik Anders Danielsen Lie påstod i Aftenposten? Vi tar utgangspunkt i dansk legepraksis og en norsk pasienthistorie om bruk av medisinsk cannabis for bruk i smertebehandling. Innleder er Amir Englund, som er forsker ved King's College London i Dept. of Psychosis Studies. Pasienthistorie av Sofie Haughom Read More

Den fatale historien om krig og rus – TEMA PÅ KÅKÅ

I fjor ble historien om Hitler, Nazi-Tyskland og andre verdenskrig regelrett forandret, da Norman Ohler utga sin bok om det omfattende rusmisbruket som fantes både hos folket og hos soldatene under krigen. Hitlers eget rusmisbruk de siste åra gir en ny forklaring på aggresjonen og krigslysten de siste åra, på tross av kampnederlagene. Hovedinnleder er Lukasz Kamienski, forfatter og forsker på krigens rushistorie. Read More

Rusens historie og nytte – TEMA PÅ KÅKÅ

Hva er rus, hvorfor fins rusmidler, hvordan har de vært brukt og hvordan kan vi bedre nytte oss av dem i framtida? Vi byr på en kveld om rusens særdeles viktige og interessante kulturhistorie. Hovedinnleder er Stuart Walton. Kommentar fra og samtale med Lukasz Kamienski og Kenneth Moe. Ina Spinnangr er programleder. Read More

Fra en moden autist til en generasjon selvopptatte. TEMA på KÅKÅ

TEMA på KÅKÅ: JEG-GENERASJONEN og framtida. Raner foreldregenerasjonene de unge eller svikter de seg selv? (28.mars - 1.april). Stjeler de voksne fra dagens unge? På tide med nytt ungdomsopprør? Vi starter med appell / innledning fra Iris Johansson, forfatter, terapeut, svensk kommunikasjonsguru med autisme-diagnose, som i Norge bl.a. arbeider med rusbelasta ungdom ved Hiimsmoenkollektivet på Sand samt med skuespillere ved Rogaland teater. Read More