Presterer ungdommen seg sjuk? TEMA på KÅKÅ

Det er stadig sterkare signal om at dagens unge lever under eit sterkt prestasjonspress, både i skule, jobb og fritid. Det gir seg utslag i vantrivsel, psykiske lidingar og ei diffus kjensle av å "ikkje passa inn". Er det mogleg å skapa eit samfunn med høge prestasjonar samtidig som ein unngår usunt prestasjonspress? Deltakere: Inger Tone Ødegård, Julia Wong, Terje Hetland, Svein Gran og Jørg Arne Jørgensen. Tom Hetland er debattleder. Read More

Kan det bli ungdomsopprør av SKAM? TEMA på KÅKÅ

Hva er det som gjør SKAM så populært? Hvorfor er de unge tilsynelatende bedre enn de voksne til å snakke om SKAM, slik ny forskning antyder? Hvorfor engasjerer likevel ikke de unge seg mer i sine omgivelser og er mindre opptatt av egen navle? John Magnus R Dahl, SKAM-forsker, stipendiat medievitenskap UiB, Cecilie Winger, oversetter, redaktør og forfatter av bl.a. «Til ungdommen», arbeider for tida med «Da tenåringene tok makta – boka om Forsøksgym!» og Nancy Herz, de skamløse jentene, vinner av Fritt Ords honnør og Kverulantkatedralens pris 2016. I tillegg har vi invitert to ungdomspolitiske ledere lokalt, Even Georg Myklebust (AUF) og Else Karin Bjørheim (H). Read More

Stjeler de voksne fra dagens unge? TEMA på KÅKÅK

Stjeler de voksne fra de unge, når de en gang i framtida får regningen av klimapolitikken og den økonomiske politikken av i dag, med færre jobber og lavere pensjon og større politiske problemer to come? Det fins så mange konkrete saker å engasjere seg i for de unge i dag. Deltagere er Aksel Braanen Sterri, norsk journalist og forfatter med ungdomsengasjement, Hilde Sandvik, sjefredaktør av nordiske Broenxyz og engasjert på vegne av ungdom, Atle Simonsen, økonom, politisk rådgiver barne- og likestillingsministeren og tidligere leder FrpU og Anna Serafima S. Kvam (21 år), førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Rogaland og nasjonal talsperson for Grønn Ungdom. Read More

KÅKÅdebatt: Delingsøkonomien – ett steg fram eller to tilbake?

Mange ser på delingsøkonomien som ein veg inn i ein ny, digital, effektiv og miljøvennleg økonomi. Samtidig er det stor uro for kva delingsøkonomien vil gjera med det regulerte arbeidslivet. Både tilhengarar og kritikarar av delingsøkonomien er samde om at aktørane må betala skatt på lik line med andre. Men lar det seg gjera i praksis, med mange små deltidsarbeidarar på tilbodssida og eigarar med base i skatteparadis? Read More

Traumatiske hendelser: Hva gjør de med oss, og hvordan gå videre etterpå

Traumatiske hendelser: Hva gjør de med oss, og hvordan gå videre etterpå Ekstreme hendelser gjør noe med oss. Når du frykter for livet ditt, eller hvis du blir mobbet eller plaget over tid, settes kroppen i en forsvarstilstand for å beskytte deg. Hva gjør slike hendelser med deg, og hvordan kan du hjelpe noen som har opplevd noe slikt? Read More

Hva driver de beste bloggerne og instagrammerne i landet? TEMA PÅ KÅKÅ

Hva mener Alexandra Gjerpen, Linnea Myhre og Malin Nesvoll Mangnes (MakeupMalin) om ungdommens situasjon: fins det en krenkelseskultur blant unge? Er offerrollen fristende? Hva er det som driver dem videre i hver sine medier, om og for de unge? Hva slags forbilder ønsker de å være? Programleder er Kjersti Hetland (Nrk Rogaland). Read More

Narsissisme og offermentalitet hos de unge. TEMADAGER PÅ KÅKÅ

Vi spør: Hvorfor kalles dagens unge for generasjon snøfnugg (Generation Snowflake)? Wikipedia sier: Generasjon snøfnugg blir opprørte av ideer, tanker og lignende som går i mot deres verdensbilde, og oppgir oftere at de har psykiske problemer. Forsker og forfatter Claire Fox, som i 2015 skrev boka «I find that offensive», hevder at denne generasjonen oppstår fordi at de har blitt overbeskytta som barn og rett og slett ikke er preppa til å møte verden. Read More