SPØR! Janne Stigen Drangsholt

SPØR! Janne Stigen Drangsholt

Tid: 4. mai 2017 19:00 Sted: kåkå, Sting Nere Pris: 100 (ordinær) /50 (student/elev/uføre) SPØR! inviterer spesielt interessante personer til scenen, uten manus, mens publikum inviteres til å komme som nysgjerrige intervjuere. Man kan spørre om absolutt hva som helst....
SPØR! Henrik Nor-Hansen

SPØR! Henrik Nor-Hansen

Tid: 5. april 2017 19:00 Sted: kåkå, Sting Nere Pris: 100 (ordinær) /50 (student/elev/uføre). Gratis for medlemmer i Rogaland Forfatterlag. SPØR! inviterer spesielt interessante personer til scenen, uten manus, mens publikum inviteres til å komme som nysgjerrige...
Nytt nummer av KÅKÅavis ute nå

Nytt nummer av KÅKÅavis ute nå

LEDER En pessimist er en som når han har valget mellom to onder, velger begge, skrev Oscar Wilde. Det er også sagt at den som tenker skarpt, blir pessimist. Den som tenker dypt, blir optimist (Henri Bergson, fransk filosof). KÅKÅs prosjekt er å ta pulsen på vår tid, å...

Pin It on Pinterest