Har du personlighet for dårlig økonomi?

Hva har personligheten å si for hvorvidt man får økonomiske problemer eller ei? Kan hvem som helst pådra seg stor forbruksgjeld, eller er noen nærmest predisponerte for økonomisk uføre? Luksusfelle-økonom Hallgeir Kvadsheim i samtale med den prisvinnende lykkeforskeren, Ragnhild Bang Nes! Terje Vallestad styrer ordet. Read More

Hallgeir Kvadsheim presenterer filmen «Freakonomics»

Har de matematiske formlene i økonomi noen kobling til virkeligheten? Har økonomene peiling eller lurer de både oss og seg selv? Du vil ikke være i tvil etterpå! KÅKÅnomics serverer deg et gratis filmprogram i kinosalen på Norsk Oljemuseum! Read More

Hvilke banker vil overleve i framtida?

Bankfilialer legges ned, minibankene forsvinner. Trenden er soleklar: cash is no longer king! "Sikkert som banken", het det før. Ja, hva med sikkerheten i disse digitale tider? Er de norske bankene i stand til å konkurrere i framtidas bankmarked, side om side med multinasjonale aktører som Facebook og Google? Møt bankfolk og økonomer til debatt om framtidas bank! Read More

Tilhører oljefondet nordmenn?

Oljefondets verdi i 2017 overstiger 8.000 milliarder kroner. Det er ca 1,5 millioner kroner per norske snute. Bør vi både av etiske og økonomiske grunner gi bort oljefondet? Forfaller og sløves Norge med oljefondet på bok, slik at kommende generasjoner lider? Hvordan bevares oljefondet best? Klaus Mohn innleder for Verdikommisjonen. Read More

Hvor lenge har vi penger?

Flere sentralbanker har den siste tiden uttrykt bekymring for at dagens penger i framtiden vil falle i verdi. Bitcoin gikk opp med over 400 prosent i 2017. Er bitcoin egentlig ikke noen reell trussel mot den tradisjonelle pengeøkonomien? Hvor lang tid tar det før vi eventuelt går over til digitale valutaer? Hvordan ser bankene for seg framtidens pengeøkonomi? Read More