Redaksjonens svar til debatten om «Ordførerkandidatdebatten»

Jeg synes det er hyggelig at det har vært så stor interesse for debatten mellom ordførerkandidatene som skal være 7. februar. Jeg har forståelse for at alle partier ønsker å være representert, men med 11 partier i Stavanger bystyre er det ikke praktisk mulig for oss å ha plass til alle. Jeg tror heller ikke det blir en bra debatt om 11 personer skal dele på halvannen time.

Uten at vi skal snakke ned arrangementet vårt 7. februar, kan det virke som at enkelte aktører legger litt vel mye i hvilken betydning en debatt på KÅKÅ 7 måneder før valget har å si for valgresultatet. Dette er den første, men garantert ikke den siste debatten mellom toppkandidater.

Overskriften for vårens KåKåDebatt er “rødt eller blått Stavanger.” Da har vi gjort en vurdering på at det er mest interessant å høre fra de som ikke defineres som blokkuavhengige, enten ved at de allerede har tatt et standpunkt eller ved at de har samarbeidet såpass lenge og tett med et av de to partiene som er aktuelle for ordførervervet til at de kan gi noen svar/avklaringer. MDG, PP og FNB har alle presisert at de er helt blokkuavhengige og er villige til å snakke med alle partier, så da har de på en måte meldt seg ut av det som blir et av de viktigste temaene i denne debatten.

Vi har valgt å invitere Rødt med i debatten i tillegg, siden de er klare på at de ønsker Nessa Nordtun som orrdfører og har valgt side. Da kan vi få en substansiell debatt om det som er hovedtemaet.

Det har også blitt reagert på bruken av begrepet “ensakspartier”. Dette er et begrep vi ikke lenger bruker og dette har blitt tydelig kommunisert til både FnB og MDG som er de partiene som har vært i kontakt med oss om temaet. Vi hadde tenkt å ha en egen debatt med de blokkuavhengige partiene, men de har kollektivt trukket seg fra denne debatten. Derfor har vi heller bestemt oss for å arrangere en ny debatt, der vi tar for oss hva det vil si om Stavanger blir malt rødt til høsten. Her vil vi invitere Ap, SV og Rødt til å snakke litt om hva som er forskjellen på de og de blå, samt gå grundigere inn i hva som er forskjellene dem i mellom og hva det enkelte partis oppslutning vil ha å si for hvilken politikk som blir ført.

Med vennlig hilsen

Trond Birkedal
Gjesteredaktør, KÅKÅ Kverulantkatedralen

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅ HUSVENN

Pin It on Pinterest