Kristin Hoffmann gjesteredaktør for nytt debattkonsept – KÅKÅbydebatt!

KÅKÅ kverulantkatedralen inviterer i samarbeid med gjesteredaktør Kristin Hoffmann til en serie bydebatter for å forebygge urban avmakt, tristhet og alvorlige lidelser, og fremme en opplyst byvekst preget av økt bevissthet, mer folkeengasjement og flere byutviklere.

Er tida inne for Stavangers «Akropolis?» Hvilke krefter styrer byutviklingen? Hva har innbyggerne de skulle ha sagt? Er fortettingsstrategien mot menneskenaturen, eller vil naturen og klimaet bryte sammen hvis vi ikke bor trangere – over alt? Hva har ulike levekår og reproduksjon av fattigdom med bolig- og byutvikling å gjøre, og hvilket parti skal du ikke stemme på hvis byen skal vokse slik du mener er best?

Kristin Hoffmann er journalist og forfatter, oppvokst og bosatt i Stavanger. Som gjesteskribent i Stavanger Aftenblad retter hun oppmerksomheten på byutvikling, medvirkning, maktfordeling, klasseskiller og sosiale forskjeller. Som forfatter og novellist kjennetegnes Kristin Hoffmann som psykologisk realist, ofte med urovekkende og overraskende fiksjonsfortellinger. Hun debuterte i 2011, mottok Stavanger kommunes kunst- og kulturstipend i 2016, og utga sin tredje bok, «Arkitektens blindsone» i 2017.

Program for vårens KÅKÅbydebatt (billetter legges ut for salg fortløpende):

19. februar:
Noe vi skulle ha sagt, eller best å holde kjeft?
Bør du som innbygger ha større innflytelse over byutviklingen, eller er du en bortskjemte eplehageeier som ikke vil ha utbygging i din egen bakgård? Har du som engasjerer deg først og fremst egoistiske motiver, eller er du en som vil medvirke og som brenner for det gode nærmiljøet, boområdet og nabolaget ditt?  Er innbyggerinvolvering bra for byutviklingen, eller er det folkelige engasjementet bare en kjepp i hjulet fra en part som ikke har plass ved bordet? Hvem styrer egentlig de store endringene i byrommene, og hva kan du som innbygger nå fram med?

12. mars
Filosofisk fortettingsdisputt – mot naturen?
Boligutviklerne er blitt de nye miljøforkjempere. Jo mer de får bygge, jo bedre er det for miljøet – og jo større blir fortjenesten. Fortetting er en forutsetning for bærekraftig utvikling, men hva går tapt? Finnes det både fornuftig og uvettig fortetting? Må vi bo trangere over alt? Hvordan skal vi fortette, og hvordan går trivselen, bokvaliteten, de gode lekeplassene og uterommene, og stedenes egenart, identitet og historie i hop med stadig økt tomteutnyttelse?

Del 2: Hinna Park – suksess eller fallitt?
Er Hinna Park – med boliger, kontorer og førsteetasje-butikker på et stoppested langs bybåndet – en pulserende bo-suksess eller en nærmiljø-fallitt?

2. april:
By for fattig og for rik
På Eiganes blir det bygget eksklusivt, kostbart og elegant, med leiligheter for opptil 30 millioner kroner. I andre bydeler er tomteutnyttelsen over 200 prosent. Stavanger består av et lappeteppe av ulike levekår. De av oss som har minst å rutte med, er prisgitt de rimeligste boligene og boområdene. Hva har byutvikling med levekår å gjøre? Hvordan reproduserer nabolag med dårlige levekår sosiale forskjeller? Hvordan bruker byutviklingspolitikerne makta for å bekjempe økende sosiale ulikheter og unngå segregering mellom fattig og rik?

23. april
Arkitektenes Paradis – Hva strides de om?
Utbyggingen langs jernbanesporet fra Strømsbrua til Lagård gravlund er blant de største by-transformasjonene i Stavanger. Utbyggerne kaller den 250.000 kvadratmeter store byggetomta for Paradis og legger opp til massiv boligutbygging og opp til 10.000 arbeidsplasser. Hva mener byens arkitekter om planene som er lagt fram? Hva er de kritiske til? Hva jubler de for? Hvilke motforestillinger til den nye bydelen har de som er lokale eksperter på arkitektur, byutvikling og landskapsrom? Hva strides byens arkitekter om?

30. april
Politisk byutviklingsduell
Hvilket parti skal du ikke stemme på hvis byen skal vokse slik du mener er best?  Hva er partienes ryggmargsrefleks når eiendomsutvikleren kommer med sitt utbyggingsforslag? Hvilken holdning har politikerne til de merknadene du som innbygger spiller inn? Hva veier tyngst i spørsmålet om hva store utbygginger skal inneholde og bli? Hva lar politikerne seg friste av? Hva gjør dem skeptiske? Hvilke motforestillinger dukker opp? Hvilke eksempler vil politikerne trekke fram, på utbygginger og tomtebruk som et resultat av samarbeid med folk som er engasjert og berørt? Lytter politikerne som styrer byutviklingen til hva du har å si?

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅnomics er støttet av

Sponsorer

Pin It on Pinterest