Norsk pillebefinnende – om legemiddelindustrien

NORSK PILLEBEFINNENDE – OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELINDUSTRI
– HVA VET VI EGENTLIG OM PILLENE VI PUTTER I OSS?

4.-7. april byr KÅKÅ kverulantkatedralen på temauken «Norsk pillebefinnende – om legemidler og legemiddelindustri».

Niels Christian Geelmuyden, forfatter, statsviter og journalist gav høsten 2017 ut boken «Pillebefinnende» med undertittelen: Hva vet vi egentlig om våre vanligste medisiner? I boka stiller forfatteren bevisstgjørende og lynskarpe spørsmål vedrørende medisinbruk, forskningsjuks, vanlige medisiners virkemåter og legemiddelindustriens arbeidsmetoder.

Det har vært en underlig taushet fra offentligheten rundt denne boken. Legemiddelindustriens (LMI) taushet har vært påfallende, og de har ikke ønsker å delta i noen av debattene under temauken. Den samme tausheten understrekes også ved at kun to av åtte inviterte legemiddelfirma takket ja til å delta.

Vi vil ha aktørene innen helsefeltet, legemiddelindustrien og legemiddelverket i tale, og har derfor invitert leger, forskere, pasienter, pårørende og representanter for legemiddefirma og Legemiddelverket til foredrag, samtale og debatt. Forhåpentligvis får vi noen svar på:

Hvorfor vet vi så lite om legemidlene som florerer i samfunnet? Blir leger, myndigheter, pårørende og pasienter systematisk villedet av legemiddelindustrien, som finansierer det meste av forskningen, og som tilsynelatende bare publiserer det som passer dem?

Er “ufarlige” piller farligere enn antatt? Er psykofarmaka (antidepressiva, antipsykotika, sovemedisin, beroligende) farlig? Er psykiatrien egentlig tuftet på organisert fornektelse? Kan vi stole på legen når han sier at vi trenger influensavaksine? Blodtrykkssenkende? Kolesterolsenkende? Lykkepiller? Allergimedisin? Har leger for tett kontakt med legemiddelindustrien? Hvem skal vi tro på?

Skal gamlemor dopes ned på sykehjem, fordi det ikke er nok personal til å ta seg av henne? Eller kan sykehjem drives uten bruk av psykofarmaka?

Dette, og mange flere spørsmål og svar vil bli belyst av blant andre: Niels Christian Geelmuyden, forfatter av «Pillebefinnende», May Bjerre Eiby som driver et psykofarmaka-fritt sykehjem i Danmark, Pernille Bruusgaard, den medikamentkritiske sykehjemsoverlegen, Espen Øwre, pårørende (Silje Benedikte Stiftelsen), Marianne Mjåland (psykiater, kirurg, varsler og forfatter), Stefan Hjørleifsson (legeforeningen) og noen av våre fremste legemiddelforskere, representanter fra legemiddelfirmaene Pfizer og Bayer, legemiddelverket, forskningsetisk komité, samt mange andre interessante stemmer.

Men – tenk hvis Geelmuyden tar feil? Er medikamentene vi bruker helt innenfor, og forskningen mer stueren og seriøs enn det han beskriver?

Velkommen til KÅKÅ i april, og bli mer bevisst forbruker av medikamenter!

Gjesteredaktører er Målfrid J. Frahm Jensen og Iselin Kleppestø Thorsen.

 

Kommende arrangementer

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅ HUSVENN

Pin It on Pinterest