«Den moderne teveserien» – om dystopier, binge watching og teknologisk angst»

KÅKÅ tar den moderne tv-serien på alvor! Under temauken vil du få møte både filmvitere, medievitere, forfattere, psykologer, filosofer, kulturjournalister og fagfolk, alle med sine ulike blikk på den største popkulturelle referanseskaperen i vår tid: den moderne teveserien.

Det vil blant annet handle om dystopiske teveserier som Black Mirror, Westworld, Handmades Tale og The Walking Dead, og hvordan disse sier noe om tendenser og utvikling, både i seriene og i virkeligheten. Videre tar vi sikte på å både belyse og kverulere rundt hva den moderne teveserien har å tilby mennesket i streamingens tidsalder. Er den dystopiske tendensen virkelig samtidens speil, eller er det mer bare mer av det samme gamle, altså menneskets fascinasjon for spådommer om verdens undergang? Hva gjør det med oss å bli utsatt for slike enorme mengder av mørke? Og er det sant at kunstig intelligens snart utkonkurrerer mennesket, slik stadig flere serier søker å gi inntrykk av? Er teveserien den nye romanen, kan den fungere som en slags allmennkulturell dannelse 2.0, eller må vi snart se til å annerkjenne serien som autonom kunst?

Stadig mer tid går med til å følge med på forskjellige teveserier. Hvorfor er f eks “binge watching” et mer negativt ladet begrep enn “lesehest”? Er egentlig serieavhengighet noe å skamme seg over når utvalget og kvaliteten er så høy? Hvordan takler mennesket det grenseløse tilbudet av adspredelse på skjerm? Og hva med ungdommen? Går all tida foran glo-kassen på bekostning av noe? Hva med den klassiske boklærde dannelsen? Eller kan teveserien etter hvert komme til å erstatte litteraturen og på nye måter trigge publikums interesse for politiske og allmennkulturelle spørsmål? Hvilke serie-narrativ er vesentlige å se nærmere på for å forstå vår egen samtid?

Se fullt program her på nettsidene for mer informasjon om det enkelte arrangementet.

 

Kommende arrangementer

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅ HUSVENN

Pin It on Pinterest