KÅKÅnomics 2017 i sitatform

KÅKÅnomics 2017 ble en formidabel suksess, etter at stifterne rev av noen tørk fra en dollardorull og erklærte Nordens første økonomifestival for åpnet. Her er noen sitater fra deltagere og andre underveis og etterpå som fungerer som oppsummering. Det blir utvilsomt KÅKÅnomics 2018, den 17-20. oktober. Read More

Har du personlighet for dårlig økonomi?

Hva har personligheten å si for hvorvidt man får økonomiske problemer eller ei? Kan hvem som helst pådra seg stor forbruksgjeld, eller er noen nærmest predisponerte for økonomisk uføre? Luksusfelle-økonom Hallgeir Kvadsheim i samtale med den prisvinnende lykkeforskeren, Ragnhild Bang Nes! Terje Vallestad styrer ordet. Read More

Hallgeir Kvadsheim presenterer filmen «Freakonomics»

Har de matematiske formlene i økonomi noen kobling til virkeligheten? Har økonomene peiling eller lurer de både oss og seg selv? Du vil ikke være i tvil etterpå! KÅKÅnomics serverer deg et gratis filmprogram i kinosalen på Norsk Oljemuseum! Read More

Hvilke banker vil overleve i framtida?

Bankfilialer legges ned, minibankene forsvinner. Trenden er soleklar: cash is no longer king! "Sikkert som banken", het det før. Ja, hva med sikkerheten i disse digitale tider? Er de norske bankene i stand til å konkurrere i framtidas bankmarked, side om side med multinasjonale aktører som Facebook og Google? Møt bankfolk og økonomer til debatt om framtidas bank! Read More

Tilhører oljefondet nordmenn?

Oljefondets verdi i 2017 overstiger 8.000 milliarder kroner. Det er ca 1,5 millioner kroner per norske snute. Bør vi både av etiske og økonomiske grunner gi bort oljefondet? Forfaller og sløves Norge med oljefondet på bok, slik at kommende generasjoner lider? Hvordan bevares oljefondet best? Klaus Mohn innleder for Verdikommisjonen. Read More

Hva gjør sentralbanken og hvordan lages penger?

98 prosent av pengene i Norge lages av private banker. Hvordan gjør de det? Er det bra at sentralbanken opererer uavhengig av politikernes vilje? Er det mulig å tenke seg andre former for organisering av pengevesenet? KÅKÅnomics setter ny sentralbanklov og pengesystemet i Norge under lupen. Read More