Takk for et kverulantisk bra 2017!

Takk for et kverulantisk bra 2017!

KÅKÅ kverulantkatedralen ønsker å takke publikum, deltakere, frivillige og alle våre samarbeidspartnere for en fantastisk høstsesong! Høsten 2017 har vi blant annet arrangert temadager om skolepolitikk, temadager om «Islamsk reformisme» (vårt bidrag til Kapittel...
Nytt nummer av KÅKÅavis ute nå

Nytt nummer av KÅKÅavis ute nå

LEDER En pessimist er en som når han har valget mellom to onder, velger begge, skrev Oscar Wilde. Det er også sagt at den som tenker skarpt, blir pessimist. Den som tenker dypt, blir optimist (Henri Bergson, fransk filosof). KÅKÅs prosjekt er å ta pulsen på vår tid, å...

Pin It on Pinterest