Kjøp billett ONSDAG 20. MAR, KL. 18:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT
A-fordel: KR 75 INK. AVGIFT

Den nye nasjonalismen i Europa — gammelt hat i ny drakt?

Hva er egentlig de bakenforliggende årsakene til det som kan synes å være en oppblomstring av nasjonalistisk tankegods? Hvordan skiller Øst-Europa seg fra Vest-Europa, og hvordan står det til i Norge? Har globaliseringen sviktet følelsen av tilhørighet så fundamentalt at vi verken er verdensborgere eller nasjonalborgere, men nynasjonalister alle sammen?

Europa og verdenssamfunnet gjennomgår for tiden store omveltninger. Gjennom mediene får vi presentert bildet av et Europa på bristepunktet, med fryktsomme oppslag om hvordan nasjonalistiske statsledere utfordrer den etablerte orden.

Samtidig tiltar kritikken mot de globaliserte elitene, representert gjennom økt EU-skepsis og Brexit på «vår» side av dammen, og en proteksjonistisk anlagt president «over there», som gir næring til en tilspisset og konstant ordkrig mellom «folk flest» og de overnasjonale institusjonene som utgjør bærebjelkene i den fredelige og demokratiske verden.

I denne nye offentligheten oppleves det kanskje ikke lenger så fremmed å høre politikere gi nytt liv til idéen om fysiske murer og tollgrenser. Bør vi bekymre oss? Hvordan kan vi tenke nytt om nasjonal identitet og internasjonalt samarbeid på tvers av landegrenser, kultur og verdigrunnlag, i en tid der nynasjonalistiske strømninger så fort blir demonisert? Hvordan står det egentlig til med den kosmopolitiske identiteten og idéen om et verdensborgerskap?

Innledning ved Nikolai Brandal, førstelektor i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole.

I panelet møter du:

– Kjetil Jakobsen,
professor i historie ved Nord universitet. Har tidligere vært Henrik Steffens professor ved Humboldt Universitet i Berlin. Blant hans bøker er Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihetens krise i historisk lys (Press forlag) og Verdensborgerskapets Idéhistorie (Unipub 2010). Jakobsen var også medredaktør av boken Right Wing Populism and Extremism. Civil Society challenged by Old Ideologies and New Media (2015).

– Nikolai Brandal, førstelektor i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole. Han har jobbet særlig med ekstremisme og politisk radikalisering. Medforfatter av blant annet Det norske demokratiet og dets fiender, 1918-2018 (2018).

– Henrik Kvadsheim, leder i Europabevegelsen i Rogaland, seniorforsker ved IRIS, og universitetslektor ved UiS.

Programleder: Bjørn Sæbø, sjefredaktør i Rogalands Avis


NB!
Husk Kjetil Jakobsens foredrag dagen før, tirsdag 19. mars kl. 19: «Hundre år med verdensborgerskap? Arven etter Versailles-freden i 1919». Foredraget får følge av en samtale mellom Jakobsen og Tom Hetland, historiker, kritiker og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad.

Kjøp billetter her: http://www.kverulantkatedralen.no/event/hundre-ar-med-verdensborgerskap-arven-etter-versailles-freden-i-1919/

Temadager 19-20 mars: «Verdensborgerskap?»
Foredrag og paneldebatt om verdensborgerskapet historie, den
nye nasjonalismen, om behovet for internajonalt samarbeid på tvers av kulturer og nasjoner, det hele med utgangspunkt i den historisk omstridte idéen om at vi trenger en verdensregjering for å løse samtidens største utfordringer.