TORSDAG 26. APR, KL. 19:00 KÅKÅ kverulantkatedralen
STUDENT/UFØRE: KR 50 INK. AVGIFT
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT
Kjøp billett

«Det svarte speilet – teknologisk angst i sofakroken»

Teveserier som Black Mirror kan skremme vettet av selv den mest ihuga teknologi-optimist. Til dag 2 i temauken «Den moderne teveserien – om dystopier, binge watching og teknologisk angst», har vi invitert et bredt sammensatt panel for å diskutere hvordan moderne teveserier predikerer en mørk framtid for menneskets omgang med teknologi og kunstig intelligens. Har virkeligheten innhentet sci-fi-sjangeren?

Utviklingen går i retning av effektivisering og robotisering av arbeidsprosesser tidligere forbeholdt mennesket. Samtidig deler vi villig vår private informasjon på nettsteder og i sosiale medier. Er vi naive i vår omgang med teknologi? Gir teveserier som f eks "Black Mirror", "Westworld" og "Person of Interest" – som alle har et bredt tilfang av religiøse, filosofiske og litterære problemstillinger – oss et nødvendig varsel om hvilken vei utviklingen går? Må det fiksjon til for at vi skal ta på alvor de mulige negative konsekvensene av kunstig intelligens? Er virkelighetens teknologiske utvikling – med kunstig intelligens i spissen, snart i ferd med å innheten sci fi-sjangeren? Og finnes det en reell fare for at den ypperste teknologien utelukkende vil tjene overklassen, slik flere teveserier nå problematiserer?

Filosof og forfatter Sigurd Ohrem innleder til kveldens paneldebatt ved å gi oss et bakteppe av betraktninger rundt hvordan moderne teveserier som f eks "Black Mirror" viser oss de intenderte og uintenderte konsekvensene av teknologiske duppeditters inngripen i det menneskelige liv.

I panelet:

Sigurd Ohrem, filosof og forfatter

Øyvind Vågnes, medieforsker ved UiB og forfatter av blant annet den dystopiske romanen "Sone Z"

Morten Goodwin, forsker ved CAIR, senter for forskning på kunstig intelligens, Universitetet i Agder

Bår Stenvik, forfatter, aktuell med romanen "Informasjonen", som tematiserer kunstig intelligens

Programleder: Harald Birkevold, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad