ONSDAG 25. APR, KL. 19:00 KÅKÅ kverulantkatedralen
STUDENT/UFØRE: KR 50 INK. AVGIFT
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT
Kjøp billett

«Dommedag – den dystopiske tendensen i moderne teveserier»

Moderne teveserier preges i stor grad av dystopien, der fortellinger om steder som er uendelig mye verre enn vårt eget, får forrang. "The Handmaid´s Tale", "Black Mirror", "The Walking Dead", listen er lang. Janne Stigen Drangsholt innleder, og spør blant annet: Hva sier denne favoriseringen av dystopien om vårt eget samfunn? Er den et tegn på kulturelt forfall og dyp depresjon, eller bærer den heller i seg et håp om at vi fremdeles kan endre kurs og skape noe godt?

Til den første kvelden i temauken «Den moderne teveserien – om dystopier, binge watching og teknologisk angst», har vi invitert et kunnskapsrikt panel for å diskutere den dystopiske tendensen i moderne teveserier.

Hvorfor blir vi påført så usigelig mange dystopiske framstillinger av virkeligheten? Kan dystopien fungere som en advarsel, eller er det mest harmløs satire? Skremsel eller reell samfunnskritikk? Påvirkes de moderne teveseriene av medievanene våre, der mengden av død og elendighet står i fare for å etterlate oss numne? Er vi kommet dit hen at det virkelig må være bekmørkt for at vi skal bli fenget?

Janne Stigen Drangsholt, forfatter og førsteamanuensis i engelsk litteratur, åpner kvelden med en kort innledning om dystopien. Stigen Drangsholt forteller at vi i følge eventyrforsker Jack Zipes trenger utopien, eller fortellingen om "det gode sted". Uten denne forestillingen blir nemlig vår egen verden uutholdelig å leve i. Likevel er det slik at vår tid i aller størst grad preges av dystopien. Fortellingen om et sted som er uendelig mye verre enn vårt eget, får forrang. Hvorfor er det blitt slik?

I panelet:

Janne Stigen Drangsholt, forfatter og førsteamanuensis ved institutt for kultur og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS)

Ingvil Førland Hellstrand, førsteamanuensis ved institutt for medie- og samfunnsfag, UiS

Øyvind Vågnes, forfatter (siste roman, "Sone Z"), kritiker, oversetter og medieforsker ved UiB

Programleder: Kristin Aalen, filmanmelder og redaktør for kulturkritikk.no