Kjøp billett LØRDAG 21. SEP, KL. 15:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere KR 150/100/20

Hjernen og den nevrovitenskapelige revolusjon

Stadig vekk blir vi presentert nye innfallsvinkler for hvordan vi skal forstå mennesket. Ny forskning viser blant annet at det vi tror er virkeligheten, egentlig er en modell som hjernen har konstruert. Hva skjer med oss som mennesker når vi ved hjelp av moderne hjerneforskning tilsynelatende snart er i stand til å forstå den menneskelige natur, våre evner og personlige særegenheter, ja – alt ved oss selv?I kunstens og litteraturens verden er man for eksempel stadig på leting etter hvordan kreativitet oppstår. Vil vi egentlig vite det, og hva skal vi bruke denne informasjonen til? Skal framtidens romaner skrives av kunstige intelligenser?At vitenskapelige funn blir brukt i ideologiske diskusjoner, er ikke et nytt fenomen. Nevrokulturen, der alt fra kultur, jus, økonomi og samfunn skal kunne forklares med nevrologiske funn, reiser likevel spørsmålet om hvorvidt hjerneforskere gir løfter om å kunne forklare fenomener som hjerneforskningen egentlig ikke kan gi svar på.Vi har invitert et sterkt panel for å diskutere hjerneforskningens grenser i lys av den nevrovitenskapelige revolusjon.

Per Brodal er prof. emeritus i medisin med spesialkompetanse i nevrobiologi
Gaute Einevoll er prof. i fysikk og ekspert på beregningsorientert nevrovitenskap og forfatter
Bår Stenvik skriver om kunstig intelligens i romanen Informasjonen.

Programleder er forfatter Hilde Østby, som til høsten er aktuell med fagboka Kreativitetskoden.

Arrangeres i samarbeid med Kapittel og Schizofrenidagene i Stavanger.

Kapittel 2019 foregår fra 18. – 22. september med hovedtemaet KROPP.