Kjøp billett TIRSDAG 12. FEB, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT
A-fordel: KR 75 INK. AVGIFT

Hvorfor og hvordan forvitrer demokratiet?

Temauke på KÅKÅ om demokratisvikt og politikerforakt

Norge og Norden er fortsatt demokratiets høyborg i verden. Men selv det norske folk synes å kunne svikte demokratiet. En av verdens største studier av folks tillit til egne myndigheter viser at et flertall av nordmenn føler at myndighetene sjelden eller aldri arbeider for å fremme deres interesser, og at folk har minimal innflytelse på politikken. Populisme, nasjonalisme, autoritære og korrupte politikere, overvåkning og sosial kontroll, polarisert ytringskultur i sosiale medier og nettdebatt, økende ulikhet og avmaktsfølelse råder. Vi spør: På et tidspunkt i verdenshistorien hvor «hele verden» misunner oss våre demokratiske institusjoner og vårt politiske system, ytringsfriheten i en rettsstat, rettighetene i velferdssamfunnet – kan demokratiet faktisk ramle sammen foran øynene våre? Litt for mange forskere sier: Ja! Hva er det som skjer med demokratiet? Hvordan kan vi redde det som så åpenbart bidrar til å gi oss et friere liv, høyere felles velferd og tillit til hverandre i et menneskelig samfunn? Må vi alle bli demokratiaktivister?

Innledning
– Siri Gloppen, professor ved Inst for sammenlignende politikk, UiB, med i forskningsprogrammet «Breaking Bad: Explaining backlash against democracy»

Deltagere:
– Bent Sofus Tranøy, prof politisk økonomi, Høyskolen Kristiania og HiH
– Svein Tuastad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS
– Bård Larsen, historiker, Civita, ute med ny bok om «Demokratiet i trøbbel – et essay om hvordan og hvorfor demokratier kan gå i stykker»

Programleder er Tom Hetland, journalist og kommentator

Forskning viser at demokratiet ble svekket i 24 land gjennom 2017. 2016 var ellevte året på rad at Freedom House meldte om en tilbakegang i sentrale politiske og sivile rettigheter i verden. Den siste rapporten derfra i 2018 konkluderer med at demokratiet gjennomlever den største krisen på mange tiår. Hele 61 prosent av nordmenn føler at folk som dem sjelden eller aldri har innflytelse på politikken, noe som plasserer Norge på sjette plass i verden av land med størst avmaktsfølelse, godt foran de andre nordiske land. Politikerforakten øker mens politikerne selv bruker nye medier som var de privatpersoner. Demokratiske institusjoner som pressefrihet, ytringsfrihet og rettsstaten svekkes i land etter land. 2,5 milliarder mennesker, eller en av tre på kloden, lever i land hvor disse institusjonene får stadig dårligere kår. I den nye kulturmeldingen lanserer kulturministeren og den norske regjeringen kulturpolitikken som medisin mot strømningene som truer demokratiet.