Kjøp billett TIRSDAG 23. APR, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

KÅKÅbydebatt: Arkitektenes Paradis — Hva strides de om?

Arkitektenes Paradis – Hva strides de om?
Utbyggingen langs jernbanesporet fra Strømsbrua til Lagård gravlund er blant de største by-transformasjonene i Stavanger. Utbyggerne kaller den 250.000 kvadratmeter store byggetomta for Paradis og legger opp til massiv boligutbygging og opp til 10.000 arbeidsplasser. Hva mener byens arkitekter om planene som er lagt fram? Hva er de kritiske til? Hva jubler de for? Hvilke motforestillinger til den nye bydelen har de som er lokale eksperter på arkitektur, byutvikling og landskapsrom? Hva strides byens arkitekter om?