Kjøp billett TIRSDAG 2. APR, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

KÅKÅbydebatt: By for fattig og for rik

KÅKÅbydebatt: By for fattig og for rik

På Eiganes blir det bygget eksklusivt, kostbart og elegant, med leiligheter for opptil 30 millioner kroner. I andre bydeler er tomteutnyttelsen over 200 prosent. Stavanger består av et lappeteppe av ulike levekår. De av oss som har minst å rutte med, er prisgitt de rimeligste boligene og boområdene. Hva har byutvikling med levekår å gjøre? Hvordan reproduserer nabolag med dårlige levekår sosiale forskjeller? Hvordan bruker byutviklingspolitikerne makta for å bekjempe økende sosiale ulikheter og unngå segregering mellom fattig og rik?

Deltakere og mer info kommer!