Kjøp billett TIRSDAG 2. APR, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

KÅKÅbydebatt: Byutvikling for fattig og for rik

KÅKÅbydebatt: Byutvikling for fattig og for rik

På Eiganes blir det bygget eksklusivt, kostbart og elegant, i nærheten av vernede grøntområder, og med leiligheter for opptil 30 millioner kroner. I andre bydeler er tomteutnyttelsen over 200 prosent. Der er utgangspunktet gamle arbeiderboligstrøk og nedlagte industriområder. Stavanger består av et lappeteppe av ulike levekår. De av oss som har minst å rutte med, er prisgitt de rimeligste boligene og boområdene.Hva har byutvikling med levekår å gjøre? Hvilken sammenheng er det mellom innbyggernes livskvalitet og måten bydelene blir utviklet på? Hvordan reproduserer nabolag med dårlige levekår, sosiale forskjeller? Hva tenker eiendomsutviklerne om boligene de bygger – og stedet de bygger dem på? Hva gjør byutviklingspolitikerne for å bekjempe økende forskjeller og segregering mellom fattig og rik?

Innledning:
Daniela Mûller-Eie, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, og en av forskerne bak rapporten "Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse."

I panelet:

– Alfred Ydstebø, eier og daglig leder av Base Gruppen.


– Tina Aksnes, prosjektleder for «Vi vil bo i Hillevåg», avdeling for byutvikling Stavanger kommune.


– Paal Kloster, SV

– Erlend Jordal, HøyreProgramleder er Harald Birkevold, kommentator og journalist i Stavanger Aftenblad

Om deltakerne:
Daniela Mûller-Eie er førsteamanuensis i byutvikling ved Universitetet i Stavanger. Hun har doktorgrad bærekraftig byutvikling fra Glasgow University/Mackintosh School of Architecture, og har i hovedsak forsket på samspillet mellom det fysiske bymiljøet, sosiokulturelle betingelser og menneskelig atferd. Hun underviser og forsker innenfor bærekraftig byutvikling og mobilitet, samt byplanleggingsteori og analysemetoder.

Alfred Ydstebø er eier og daglig leder av Base Gruppen. Gjennom selskapene Base Bolig og Base Property utvikler gruppen eiendommer innen bolig og næring. Ydstebø har prosjekter i flere bydeler og i Stavanger sentrum, blant annet boligutbygging på Kulimportkaien i Hillevåg, Hermetikkvartalet på Eiganes, utbyggingen av Paradis, og høyhus i Knud Holms gate. Ydstebø legger selv vekt på at han er opptatt av å legge til grunn overordnede planer, skape gode byrom og aktive prosesser for medvirkning og innbygger-involvering. Ydstebø sier at dette er arkitektenes viktigste styringsverktøy for alle Base sine prosjekter. Base Gruppen er en av de største utbyggerne i Stavanger-området, men har prosjekter i også andre deler av landet, samt i Sverige.

Tina Aksnes er sivilarkitekt og ansatt i Stavanger kommune ved avdeling for Byutvikling, overordnet plan. Aksnes har siden høsten 2016 vært prosjektleder for «Vi vil bo i Hillevåg,» et tverrfaglig prosjekt som skal skape engasjement og entusiasme for by- og nærmiljøutvikling i Hillevåg bydel. Prosjektet får økonomisk støtte fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Paal Kloster (SV) er arkitekt og rådgiver i Rogaland Fylkeskommune. Kloster jobber for at alle skal kunne bo i Stavanger, et «Stavanger for alle,» og sier selv at han har svart belte i boligpolitikk. Paal Kloster jobber med nærings- og miljøpolitikk, og er opptatt av det grønne skiftet; å få regionen og kommunens næringsliv mindre avhengig av olje.

Erlend Jordal er bystyrerepresentant for Høyre i Stavanger. Han sitter i kommunalstyret for levekår, er leder av Stavangers studentråd, og nestleder i Storhaug Bydelsutvalg. I bydelsutvalget er Jordal opptatt av områdesatsingen på Storhaug, og har bidratt til at Stavanger har fått til områdesatsingen i samarbeid med staten. Jordal har erfaring fra bystyret og fylkestinget, både fra byutvikling og regionalplanutvikling. Erlend Jordal er kandidat til bystyret og fylkestinget ved valget i år.