TORSDAG 31. JAN, KL. 18:00 Stavanger Museum
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student: KR 50 INK. AVGIFT
Kjøp billett

KÅKÅbydebatt – Er tida inne for Stavangers «Akropolis»?

KÅKÅbydebatt – Er tida inne for Stavangers «Akropolis»?

Torsdag 31 januar 2019 kl 18.00
Fuglesalen på Stavanger museum
Pris 100 / 50 kr
Et samarbeid mellom KÅKÅ kverulantkatedralen og Stavanger Museum – MUST

KÅKÅ byr på et nytt debattkonsept om byutvikling denne våren. Vi starter med en overordnet debatt om det som tidligere alltid har vært kalt Stavangers «Akropolis». Høyden som rager over byen i sør, med utsikt ned mot Breiavatnet og Lagård, med Kannik i vest, og med Stavanger museum, Rogaland teater og det gamle sykehuset (fylkeskommunen) som monumentale bygninger. Museet og Teateret er i endring og utvikling, fylkeskommunen er i mulig bevegelse. Vi inviterer til debatt og spør: Hvorfor og hvordan skal vi revitalisere og utvikle «Akropolis»-høyden i Stavanger til det beste for byen og innbyggerne?

Innleder: Tore Renberg, forfatter, politiker og byentusiast

Vi har bedt Tore Renberg om å innlede, med utgangspunkt i sitt lange engasjement for byens utvikling, ikke minst for Stavangers «Akropolis», eller Eckhoffhøyden som Renberg ønsker å kalle den.

Andre deltagere:
– Byantikvar Stavanger kommune, Hanne Windsholt
– Teatersjef Rogaland teater, Glenn André Kaada
– Adm. dir Museum Stavanger – MUST, Siri Aavitsland
– Prof økonomi og påtroppende rektor UiS, Klaus Mohn

Programleder er Sven Egil Omdal, journalist, kommentator, foredragsholder og forfatter bl.a. av artikkelserie i Aftenbladet om Stavanger by.

I debatten spør vi videre: Museum + teater = sant? Skal museum og teater gå sammen på en slik måte at det skapes noe helt nytt, både i form og innhold? Noe som ingen andre byer har. Hva og hvem bør finnes på Stavangers «Akropolis»? Bør vi ha en visjon om samlokalisering av mer kultur, mer kunnskapsproduksjon og opplysningsvirksomhet på høyden? Og, ikke minst: Hvordan skal vi få Akropolis-høyden til å «snakke» bedre med sentrum? Hvordan lette tilkomst for folk flest fra byen til institusjonene på høyden? Snakker vi rulletrapp? Og endelig: Hva skal vi kalle høyden i framtida? Er «Akropolis» for tungt? Er Kannikhøyden for utkant? Er Eckhoffhøyden for utydelig? Noen bedre?

Vær velkommen!

Lenke til siste artikkel fra Tore Renberg om Eckhoffhøyden:
https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/bybevaring-er-byutvikling-1.1208288

Sven Egil Omdals artikkelserie i Aftenbladet om Stavanger by:
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/5Vd9R6/Viking_-fattigdom_-krigsarene-og-Arne-Rettedal-Dette-er-Sven-Egil-Omdals-artikkelserie-om-Stavanger