Kjøp billett TIRSDAG 19. FEB, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student: KR 50 INK. AVGIFT
A-fordel: KR 75 INK. AVGIFT

KÅKÅbydebatt: Noe vi skulle ha sagt, eller best å holde kjeft?

Stadig flere får opp øynene for de store endringene som skjer i byrommene. De offentlige retningslinjene om økt fortetting har også bidratt til en voksende bevissthet om byens utvikling – og hvordan boligområder, bydeler og de urbane omgivelsene våre skal fungere, være å leve i, og se ut.Programerklæringen for vårens KÅKÅbydebatt er å forebygge urban avmakt og fremme en opplyst byvekst preget av mer folkeengasjement og flere byutviklere. Derfor spør vi; Bør du som innbygger ha større innflytelse over byutviklingen, eller er du en bortskjemte eplehageeier som ikke vil ha utbygging i din egen bakgård? Har du som engasjerer deg først og fremst egoistiske motiver, eller er du en som vil medvirke og som brenner for det gode nærmiljøet, boområdet og nabolaget ditt?  Er innbyggerinvolvering bra for byutviklingen, eller er det folkelige engasjementet bare en kjepp i hjulet fra en part som ikke har plass ved bordet? Hvem styrer egentlig de store endringene i byrommene, og hva kan du som innbygger nå fram med?Innledning:
Christian Sømme, initiativtaker til Medvirkningsombudet, for fremme av reell innbyggermedvirkning i plan- og byggesaker, og Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering.

I panelet:

– Lisbet Harboe, arkitekt og førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med fagansvar for en videreutdanningsmaster i urbanisme.


– Benjamin Hickethier,
visjonær Stavanger-innbygger med bakgrunn fra Berlin, inspirert av plansmier laget av og for innbyggere, blant annet Planbude i Hamburg.

- Ole Martin Lund,
prosjektleder for sentrumsplanen i Stavanger.Programleder:
– Kristin Hoffmann
, journalist og forfatter og gjesteskribent i Stavanger Aftenblad.

Om deltakerne:

Christian Sømme har etablert nettverket «Medvirkningsombudet» på medvirkning.no. Sømmes egen erfaring er at planmyndigheter og politikere har lyttet for lite til innbyggernes, og til dels utbyggernes, interesser. Dette har skjedd til tross for at det finnes klare lover for, og bred kunnskap om medvirkning, samt veiledning fra blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet. "Medvirkningsombudet» bidrar til at lovpålagt medvirkning ikke blir omgått, og med opplysninger om god innbyggermedvirkning. Her finnes også en medvirkningstest som hjelp før, under og etter medvirkningsprosesser. «Medvirkningsombudet» kan også stille med egne medvirkningsobservatører.
Christian Sømme mener at innbyggermedvirkning tidlig i planprosessen bidrar til både raskere og bedre reguleringsprosesser med mer samstemte resultat. Sømme har vært engasjert i human byutvikling i 20 år, blant annet som leder av Skøyen vel, møtende vara i Selskabet for Oslo Byes vel, styremedlem/valgkomite Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo, aksjonist i Aksjon StoppBlokk, Aksjon for Human Byutvikling og Aksjon for human Skøyen områderegulering. Sistnevnte var medarrangør av Kafedialog Skøyen i november 2018 og januar 2019. Sømme er i tillegg kommunikasjonsrådgiver, siviløkonom og far til fire sønner.

Lisbet Harboe har skrevet doktorgraden Social concerns in contemporary architecture : three European practices and their works – om et nytt samfunnsengasjement blant unge arkitekter. 
Harboe er opptatt av innbyggeres innsikt i byens utvikling, og innbyggernes muligheter til å spille en rolle. Hvor finner vi eksempler på byutviklingsprosesser og planer som legger til rette for engasjement og innflytelse fra forskjellige innbyggergrupper? Harboe er også opptatt av hvordan innbyggermedvirkning inngår i den komplekse diskusjonen av forholdet mellom enkeltgruppers og det store felleskapets interesser i byutviklingen.Benjamin Hickethier er en av initiativtakerne til etableringen av et ‹innbyggernes byplankontor›, et byverksted for økt medvirkning og lokaldemokrati i Stavanger. Samler og deler ressurser blant annet her.

Ole Martin Lund er prosjektleder for Sentrumsplanen. Lund har tidligere vært kommuneplansjef, leder for Plan og Analyse i AsplanViak, og prosjektleder for det som nå heter Regionalplan Jæren.