Kjøp billett TIRSDAG 30. APR, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

KÅKÅbydebatt: Politisk byutviklingsduell!


KÅKÅbydebatt: Politisk byutviklingsduell!

Hvilket parti skal du ikke stemme på hvis byen skal vokse slik du mener er best? Hva er partienes ryggmargsrefleks når eiendomsutvikleren kommer med sitt utbyggingsforslag? Hvilken holdning har politikerne til de merknadene du som innbygger spiller inn? Hva veier tyngst i spørsmålet om hva store utbygginger skal inneholde og bli? Hva lar politikerne seg friste av? Hva gjør dem skeptiske? Hvilke motforestillinger dukker opp? Hvilke eksempler vil politikerne trekke fram, på utbygginger og tomtebruk som et resultat av samarbeid med folk som er engasjert og berørt? Lytter politikerne som styrer byutviklingen til hva du har å si?

Deltakere og mer info kommer!