Kjøp billett TORSDAG 28. MAR, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

KÅKÅdebatt: Aktiv dødsjelp – License to die?Aktiv dødsjelp – License to die?

Hvem skal bestemme når ditt liv skal ta slutt? Er det en menneskerett å få ta kontrollen over avslutningen av sitt eget liv når man er uhelbredelig syk?
Den siste tiden har det vært flere sterke historier i media om enkeltpersoner med uhelbredelige sykdommer som har ønsket hjelp til å avsluttet livet sitt på en verdig måte. Samtidig stiller disse ønskene en del etiske dilemmaer og problemstillinger, ikke minst for de som skal skrive ut/assistere med livsavslutningen.

Til KÅKÅdebatt kommer overlege i nevrologi og medlem i rådet for legeetikk hos Den norske legeforeningen, Morten Horn og lege i spesialisering og samfunnsdebattant Andreas Wahl Blomkvist.

Programleder er Trond Birkedal