Kjøp billett TORSDAG 28. MAR, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

KÅKÅdebatt: Aktiv dødsjelp – License to die?Aktiv dødsjelp – License to die?

De siste årene har det blitt mer diskusjon rundt retten til å dø. Senest i begynnelsen av februar ble en kronikk av avdøde Inger Staff-Poulsen publisert, hvor hun skriver om ønsket om å få en verdig avslutning på livet. Temaet reiser en del etiske problemstillinger og spørsmål.


Deltakere og mer info kommer!