ONSDAG 23. MAI, KL. 19:00 KÅKÅ kverulantkatedralen
STUDENT/UFØRE: KR 50 INK. AVGIFT
A-FORDEL: KR 75 INK. AVGIFT
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT
Kjøp billett

KÅKÅdebatt: «Kan vi stole på mediene?»

I 2016 kåret Oxford dictionary "Post-truth" til årets nyord. Var det et uttrykk for at vi har tatt steget inn i det postfaktuelle samfunn, der følelser har erstattet fakta som grunnlag for meningsdannelsen?

Den amerikanske senatoren Daniel Patrick Moynihan uttalte at «You are entitled to your own opinion, but not you’re own facts». Men vil ikke våre subjektive meninger også påvirke vår bedømmelse av hva som er fakta? Hvordan skal mediene forholde seg til en situasjon der mange ikke stoler på journalister eller politikere? Er mistilliten berettiget?

Et forsøk på å bidra til en mer faktabasert offentlig samtale er såkalt faktasjekking av påstander. Er dette fenomenet et uttrykk for at pressen og politikerne har et omtrentlig forhold til fakta? Og vil slike faktasjekker bidra til å øke offentlighetens tillit til medier og politikere?

Som introduksjon til debatten vil professor i filosofi og medarbeider i Civita, Lars Fredrik Svendsen drøfte ulike aspekter ved sannhetens kår i dagens offentlighet.

I debatten møter du også:

Heidi Taksdal Skjeseth, Journalist i Dagsavisen og forfatter av publikasjonen «All the presidents lies», Reuters Instistute Fellows paper, Oxford University

Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, Høyre

Eirin Eikefjord, kommentator i Bergens Tidende og vinner av NTBs språkpris 2017

Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant, AP

Programleder er Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Arrangør: KÅKÅ kverulantkatedralen i samarbeid med Civita.