Kjøp billett TORSDAG 21. FEB, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

KÅKÅdebatt: «Ulovlige rusmidler – for alltid?»

De siste årene har det vært en merkbar endring i hvordan man diskuterer ulovlige rusmidler. Før var det helt tabu å foreslå avkriminalisering av narkotiske stoffer, nå diskuterer de fleste politiske partiene en eller annen form for lovlig regulering.

Økende bruk av ulovlige rusmidler blant ungdom forklares av noen med at det nå er blitt så akseptert å diskutere avkriminalisering at ulovlige rusmidler fremstår som uproblematiske for ungdom.

Får vi bukt med rusproblemet ved å regulere? Er vi ikke strenge nok i håndhevelse, straff og grensekontroll? Hvordan løser vi problemet med ulovlige rusmidler?

Deltakere:
Ina Roll Spinnagr, 36 år, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk, en landsomfattende ideell forening som siden starten av 2016 har jobbet for en rusreform i Norge. De vil at brukere av ulovlige rusmidler skal møtes med et tilbud om hjelp fremfor kriminalisering, at myndighetene skal prioritere skadeforebyggende informasjon fremfor skremselspropaganda, og at det overordna ruspolitiske målet skal være å bedre helse og livskvalitet- fremfor et narkotikafritt samfunn.

Ronny Rene Nielsen, 49 år, rusavhengig og tidligere politimann (1992-2006). Styremedlem i LEAP. Aktiv samfunnsdebattant i rusfeltet. Jobber for en kunnskapsbasert tilnærming til ruspolitikken, for å begrense de individuelle og samfunnsmessige skadene ved rusbruk. Master i Helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger (2013-2015).

Knut T. Reinås, magister i sosiologi og leder i Forbundet Mot Rusgift. Han er også redaktør i tidsskriftet Mot Rusgift, og har arbeidet med alkohol- og narkotikaspørsmål både på statlig og kommunalt plan, og med avhengighetsbehandling ved Avdeling Rus og Avhengighet, Oslo Universitetssykehus.

Torbjørn Nervik, prosjektleder i Norsk Narkotikapolitiforening. Pensjonert 59 årig politimann (januar 2019) etter over 38 år i etaten, hvor han har arbeidet med narkotikaproblematikk og forebygging omtrent like lenge. Har arbeidet med ordenstjeneste, spaning/etterretning, etterforskning og forebygging. Siste ca. 10 år har han vært seksjonsleder for etterforskning v/Haugesund politistasjon. Har vært medlem i Norsk Narkotikapolitiforening siden oppstart i 1991 og er nå ansatt i NNPF som leder for «Bry Deg – si nei til narkotika»-prosjektet.

Programleder er Trond Birkedal, gjesteredaktør for KÅKÅdebatt våren 2019.