Kjøp billett ONSDAG 20. FEB, KL. 18:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student: KR 50 INK. AVGIFT

«Kommentarfeltdemokratiet?»

Foto: Mina Mikalsen / Jeanette Larsen / Oslo Kommune/Sturlason


Arrangementet er et samarbeid mellom Kirkelig dialogsenter og KÅKÅ kverulantkatedralen, og inngår i Fordomsugå i Stavanger.

De sosiale mediene og kommentarfeltene skulle være det demokratiserende elementet den offentlige debatten trengte for å la hele befolkningen delta. Alle skulle få sin stemme. Nå har Vårt Land, Nettavisen og Dagbladet stengt kommentarfeltene. I Stavanger Aftenblad er de uenige om de bør stenge kommentarfeltene. Tall for hele 2018 viser at de faste nettdebattantene står for rundt 20 prosent av kommentarene. De fleste debatter dreies fort inn på innvandring, bompenger eller barnevern etter kun få innlegg. Mange vegrer seg for å delta i debatten fordi en drukner i personangrep selv etter milde politiske ytringer.

Har den offentlige debatten blitt et utstillingsvindu for våre fordommer? Hvilket ansvar ligger på de som sitter i maktposisjon for å bidra til en sunn offentlig debatt som ikke bygger opp under fordommer? Og hvordan forholder vi oss til dette når fordommene til og med formidles av våre egne folkevalgte?

Deltakere:
– Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo har fått kjenne fordommene på kroppen, sist og mest offentlig, da en politiker fra et annet parti mente hun ikke var kronisk norsk.
– Brynjar Meling har vært forsvarer for en av de mest kontroversielle personene i norsk offentlighet i senere år, Mullah Krekar, og har sett en annen side av den intense nettdebatten.

– Camille Oneida Charles har engasjert seg i debatten rundt Per Willy Amundsen (tidligere justisminister) sin bruk av etnisitetsbegrepet til å skille mellom befolkningsgrupper. I kveldens panel diskuterer de hvordan fordommer former debatten, og hvordan de selv forholder seg til møtene med nettopp fordommer.»

Programleder er Svein Vathne, kjent fra blant annet All Makt og The Real FrP.