Kjøp billett TORSDAG 14. FEB, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

Kulturpolitikken som demokratiets redning?

Temauke på KÅKÅ om demokratisvikt og politikerforakt

Hvordan skal vi redde demokratiet? spurte kulturminister Trine Skei Grande i en kronikk i Aftenposten noen måneder før hun selv la frem et svar, i form av den nye kulturmeldingen som skal vedtas våren 2019, hvor første avsnittet går slik: «Kunst og kultur er ytringar med samfunnsbyggjande kraft, og kulturpolitikken skal byggje på ytringsfridom og toleranse. Kulturlivet og sivilsamfunnet er føresetnader for danning og ei opplyst offentlegheit, og dermed ei investering i demokratiet.» God kulturpolitikk sikrer ytringsfrihet og god ytringskultur. Store og viktige ord, men med hvilke tiltak, fra hvem til hvem? Hvordan ivaretas kulturens egenverdi? Og hvor blir kunstnerne av? Et annet spørsmål er om kulturmeldingen er for teknologioptimistisk, når den antar at ny teknologi og dannelses- og formidlingsmulighetene derigjennom først og fremst vil virke demokratiserende? Vi inviterer til tidenes første «kulturmeldingsbad» på KÅKÅ, hvor vi spør om det faktisk kan være kulturpolitikken som er demokratiets beste redning? I stedet for at kulturpolitikken dør ut som selvstendig politikkområde, slik sentrale kulturforskere lenge har fryktet.

Deltagere
– Ole Marius Hylland,
seniorforsker og fagkoordinator ved Telemarksforsking. Utdannet kulturhistoriker og arbeider med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evaluering og utredning.
– Grunde Almeland,
stortingsrepresentant Venstre, familie- og kulturkomiteen
– Espen Søbye, kritiker, forfatter, filosof og statistisk historiker

Med flere!

Programleder er Hilde Sandvik, forfatter, grunnlegger og sjefredaktør Broenxyz.

Forskning viser at demokratiet ble svekket i 24 land gjennom 2017. 2016 var ellevte året på rad at Freedom House meldte om en tilbakegang i sentrale politiske og sivile rettigheter i verden. Den siste rapporten derfra i 2018 konkluderer med at demokratiet gjennomlever den største krisen på mange tiår. Hele 61 prosent av nordmenn føler at folk som dem sjelden eller aldri har innflytelse på politikken, noe som plasserer Norge på sjette plass i verden av land med størst avmaktsfølelse, godt foran de andre nordiske land. Politikerforakten øker mens politikerne selv bruker nye medier som var de privatpersoner. Demokratiske institusjoner som pressefrihet, ytringsfrihet og rettsstaten svekkes i land etter land. 2,5 milliarder mennesker, eller en av tre på kloden, lever i land hvor disse institusjonene får stadig dårligere kår. I den nye kulturmeldingen lanserer kulturministeren og den norske regjeringen kulturpolitikken som medisin mot strømningene som truer demokratiet.