TORSDAG 5. APR, KL. 19:00 KÅKÅ kverulantkatedralen
STUDENT/UFØRE: KR 50 INK. AVGIFT
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Få billetter
«Legemidler, forskning, manipulasjon og hemmelighold»

BLIR VI VILLEDET AV LEGEMIDDELINDUSTRIENS FORSKNING?

– kan vi stole på at forskningsresultatene offentliggjøres, og at vi ikke blir lurt?

Stemmer det at legemiddelforskningen manipuleres, at resultatene ikke offentliggjøres, bivirkningene hemmeligholdes og at diagnosesystemene er korrupte? Eller har legemiddelforskningen intet å skjule?

Legemiddelindustriens direktør Karita Bekkemellem har vært urovekkende taus når det gjelder innholdet i boken «Pillebefinnende». Hun hadde heller ikke anledning til å delta i noen av debattene denne uken, men heldigvis takket de to legemiddelfirmaene Bayer og Pfizer ja til å delta. Bekkemellem sier at all forskning offentliggjøres i dag. Stemmer det?

Kan vi stole på legemiddelindustrien, som bruker dobbelt så mye kapital på markedsføring som på forskning? Kan vi stole på forskning som sier at vi skal bruke statiner mot høyt blodkolesterol, når annen forskning viser noe annet?

I kveld møter du blant annet representanter fra legemiddelindustrien, forfatter Geelmuyden og en forsker som har slitt med å få publisere forskningen sin, fordi funn ikke har samsvart med legemiddelindustriens forventninger. Helge Waldums forskning har vært negativ for legemiddelindustrien. Trenger vi en reell motkraft til legemiddelindustrien?

Deltakere:

Jacob Hølen, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Helge Waldum, NTNU, lege og forsker

Erik Hjelvin, medisinsk sjef i Pfizer,

Frode Nakkim, kommunikasjonssjef Bayer, og leder av kommunikasjons- og samfunnsansvarsutvalget i Legemiddelindustrien (LMI)

Niels Chr. Geelmuyden, statsviter, journalist og forfatter

Kveldens debattleder er Torunn Egge Roux, tidligere journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad.

Gjesteredaktører for temauka «Norsk pillebefinnende» er Målfrid J. Frahm Jensen og Iselin Kleppestø Thorsen.

Om deltakerne:

Jacob Hølen er førsteamanuensis i medisinsk forskningsetikk, PhD Klinisk medisin, og sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Hans faglige interessefelt er medisinsk etikk, forskningsetikk, forskning på personer med begrenset samtykkekompetanse og palliativ medisin.

Helge Waldum er lege og spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han er professor i Trondheim og tilknyttet St. Olavs hospital. Waldum ble i 2011 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats innen medisinsk forskning og klinisk medisin». Waldum har skrevet ca. 500 vitenskapelige publikasjoner innen feltet mage-tarm sykdommer.

Erik Hjelvin er medisinsk direktør hos Pfizer. Utdannet lege fra Universitetet i Bergen 1984. Spesialist i anestesiologi fra 1995. Master i Helseadministrasjon og Helseøkonomi fra Universitetet i Oslo 2003. Arbeidet i over 20 år ved ulike norske sykehus, også ved Sentralsykehuset i Rogaland, som det het på den tiden. Både drevet forskning ved sykehus/i Norsk Luftambulanse og også vært utprøver i flere kliniske studier i regi av legemiddelindustri.?Medisinsk direktør i Pfizer fra 2010. Styremedlem i Nansen Neuroscience Network og medlem av Forsknings- og Utviklingsutvalget i LMI.

Frode Nakkim er kommunikasjonssjef i Bayer, og leder av kommunikasjons- og samfunnsansvarsutvalget i Legemiddelindustrien (LMI). Nakkim har vært journalist, korrespondent, kommentator, sportssjef og nyhetssjef i VG.

Niels Christian Geelmuyden er statsviter, journalist og forfatter. Geelmuyden har de siste årene vært en viktig premissleverandør i ernæringsdebatten gjennom sine kritiske bøker om produksjon av mat og drikke. I sin nyeste bok gir han oss en grundig, avslørende og bevisstgjørende gjennomgang av legemiddelindustrien og de mest brukte legemidlene i Norge. Geelmuyden har mottatt flere ærespriser for sin skriving, blant annet Gullpennen, Fritt Ords Honnør og Vestfolds Litteraturpris.