Kjøp billett TORSDAG 7. NOV, KL. 18:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 150 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 75 INK. AVGIFT

NAV: Et mangehodet monster!?

Trygdekontor, sosialkontor og arbeidskontor. NAV. Alt i ett. En dør inn. Alt skulle bli bedre. Alle må på NAV en gang i livet. Mange opplever en total avmakt i møte med NAV. Systemet synes rigid og lite fleksibilitet. Avgjørelsene fattes ikke lenger av personer. De fattes av forvaltingen. Anonyme saksbehandlere. Uten telefonnummer. NAV Forvaltning. Folk blir syke av NAV. De får angst. De våger ikke åpne brev fra NAV. Er det slik velferdsstaten skal være? Gjøre oss engstelige, redde og syke? Er NAV slik NAV bør være eller svartmaler pressen og folket NAV? Vi tar debatten!

DELTAKERE
– Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør i NAV
– Øystein Langholm Hansen,
Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Transport- og kommunikasjonskomiteen
– Paul Kavli,
lege
– Elisabeth Thoresen,
tidligere NAV -ansatt / NAV-bruker
– Sonny, fornøyd NAV-bruker

Gjesteredaktør/vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Bjørn Sæbø, sjefredaktør i Rogalands Avis / Dagsavisen

OM DELTAKERNE
Yngvar Åsholt
er Kunnskapsdirektør i NAV og er leder for Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Han har tidligere vært arbeidsdirektør, assisterende NAV-direktør og leder for fylkene under etableringen av NAV-reformen. Han er sosialøkonom fra UIO. Har tidligere arbeidet i 10 år i Arbeidsdepartementet med arbeidsmarkedspolitikk.

Øystein Langholm Hansen,
Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Paul Kavli,
lege, utdannet -87 og har bred klinisk erfaring fra ulike fagfelt. Har jobbet mye med kirurgi og rehabilitering og i mange år med utmattelse, som alltid er sammensatt problematikk med lange forløp. Her inngår gjerne ulike versjoner av stress- og livsbelastning, og ikke sjelden sårbarhet med referanse i oppvekst. Karakteristisk for tilstandene Kvali jobber med er at de er subjektive og lar seg ikke dokumentere med objektive markører, således er våre vurderinger og konklusjoner avhengig av godt klinisk skjønn. Typiske eksempler på slike tilstander er psykiske plager, smerter og utmattelse. Kavli er opptatt av å oppnå gode prosesser for pasienten, der fastlege og NAV har viktige funksjoner. I tillegg til andre spesialister når det er hensiktsmessig. Ikke minst er han opptatt av samhandlingen mellom pasienten, helsevesenet og NAV. Stikkord her er dialog. Kavli har også tillatt seg å mene noe om NAVs funksjonsevne, her inngår stønads- og beslutningsstruktur og utfordringen med dokumentasjon til NAV.

Elisabeth Thoresen, tidligere NAV-ansatt. Vært AAP (Arbeidsavklaringspenger) mottaker i nærmere 7 år, i dag uføretrygdet. Leder av AAP-aksjonen

Sonny har 20 års erfaring fra arbeid med barn i barnehage, SPF, fritidsklubb og grunnskolen i Sola, Randaberg og Stavanger kommune. Han ble diagnostisert med MS i 2017, mens han var på AAP. Har vært 100 % ufør siden april 2018. Er frivillig i BARK (Barnas Røde Kors) og MS Foreningen. Sonny har positive erfaringer med møte med NAV.

STRESS STÅR I SENTRUM FOR SCHIZOFRENIDAGENE 2019
Stress er et medisinsk og psykologisk begrep og betyr påkjenning eller belastning. Stress refererer til et vidt spekter av krevende fysiologiske og psykologiske påkjenninger og til kroppens reaksjon på påkjenningene. Stress påvirker vår psykiske helse. Over tid kan en bli syk av stress. Svært syk. I år setter vi søkelys på tema som kan forårsake stress; fedme, skadelige samtaler og NAV.

ARRANGØR: Schizofrenidagene i samarbeid med KÅKÅ kverulantkatedralen