Kjøp billett TORSDAG 14. MAR, KL. 18:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere KR

Oljelandets klimatroverdighet – «Du verden!» på KÅKÅ


Den populære utenrikspodkasten "Du verden!" kommer til Stavanger for å spørre: Gjør Norge nok for å stanse de globale klimaendringene?

Gratis inngang!

Rapport etter rapport viser hvor mye det haster å kutte klimagassutslipp hvis vi skal unngå katastrofale konsekvenser. Norge gir mye penger til klimatiltak i andre land, mens våre egne klimagassutslipp har totalt sett økt siden 1990.

Kan vi fortsette sånn? Må vi slutte å lete etter mer olje og gass, eller må vi slutte å mase om oljestopp og heller finne andre løsninger? Og har det noe å si hva et lite land som Norge gjør uansett, egentlig?

Med blant annet:
Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (V)
Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet
Med flere!

Debatten ledes av Christian Borch og Ingerid Salvesen.