LØRDAG 7. APR, KL. 13:00 KÅKÅ kverulantkatedralen
A-FORDEL: KR 50 INK. AVGIFT
STUDENT/UFØRE: KR 50 INK. AVGIFT
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT
Kjøp billett

«Pilletåken i norsk eldreomsorg – kjemi foran empati?»

PILLETÅKE I NORSK ELDREOMSORG? KJEMI FORAN EMPATI?

– foredrag etterfulgt av verdidebatt om medikalisering, menneskesyn, menneskeverd og en verdig død.

Trenger man mye piller, bare man blir eldre? Lurer legemiddelindustrien legene og oss til å tro det? Kan kjærlighet og ubetinget omsorg gir bedre resultat enn medikamenter?

Skal gamlemor dopes ned på sykehjem, fordi det ikke er nok personal til å ta seg av henne? Kan sykehjem drives uten bruk av antidepressiva, antipsykotika, beroligende og sovemedisin?

Hva gjør vi med våre eldre? Stuer dem bort, lar dem klare seg selv og setter en robot på bordet som skal spytte ut piller når de trenger det? Virker kjærlighet bedre enn piller

Innledningsforedrag:

1) 13.00 til 13.30: Empati foran kjemi! v/ May Bjerre Eiby, daglig leder på plejehjemmet Dagmarsminde, en omsorgsoase for personer med demens i Danmark

2) 13.30 til 14.00: Å slutte med medisin – en mirakelmedisin? v/ Pernille Bruusgaard, sykehjemsoverlegen

Kl. 14.20: Debatt!

Deltakere:

Pernille Bruusgaard, sykehjemsoverlegen

May Bjerre Eiby, daglig leder, sykepleier

Andreas Wahl Blomkvist, LIS1-lege

Christian Lysvåg, filosof, forfatter

Debattleder er Kristin Aalen, redaktør for kulturkritikk.no og tidligere journalist i Stavanger Aftenblad.

Gjesteredaktører for temauka «Norsk pillebefinnende» er Målfrid J. Frahm Jensen og Iselin Kleppestø Thorsen

«Hvorfor får gamle pasienter så mange medisiner, og får de det bedre av det? Hva skjer når vi reduserer medisinbruken betydelig, og hvordan gjør vi det? Ved Bekkelagshjemmet i Oslo bruker pasientene under halvparten så mange medisiner som ved andre sykehjem, kom og hør om hvordan færre medisiner og mere omsorg gir bedre liv!?»

– Pernille Bruusgaard

«Som lege vet jeg altfor godt at døden er en uunngåelig avslutning på livet som i enkelte situasjoner også er den eneste utvei fra sterk lidelse. Det virker mer paternalistisk å overkjøre individets selvbestemmelse uansett omstendighet enn å innfri enkelte sine ønsker innenfor regulerte rammer»
– Andreas Wahl Blomkvist

Om deltakerne:

Pernille Bruusgaard er en av Norges mest engasjerte og profilerte sykehjemsleger. Hun jobber som overlege for Kirkens bymisjon, med særlig fokus på riktig medisinering av sykehjemspasienter, pårørendesamarbeid og tilrettelegging for en verdig død. Via sitt eget selskap Sykehjemsoverlegen, driver hun fagutvikling, holder foredrag, underviser studenter og jobber politisk for å øke anerkjennelsen av det viktige og nye fagfeltet sykehjemsmedisin. Hun har også forsket på forberedende samtaler i sykehjem. Kronikk: https://kommunal-rapport.no/meninger/kronikk/2018/02/ta-ansvar-overmedisineringen

May Bjerre Eiby er sykepleier, stifter og daglig leder av pleiehjemmet Dagmarsminde i Danmark. Eiby fikk idéen om å etablere Dagmarsminde på bakgrunn av sitt store engasjement for å bedre eldreomsorgen. Hun anser demensområdet som en av de største utfordringene vi står overfor, nå og i fremtiden. Hvis vi fokuserer mer intensivt på omsorgen, kan vi gjøre det bedre. Eiby tar del i den daglige pleien av beboerne, og er derfor tett på sine medarbeidere, beboere og pårørende. Innenfor demensområdet har hun et sterkt ønske om å gi demente mennesker livskvalitet.

Andreas Wahl Blomkvist er Lege i spesialisering 1 ved Sykehuset Østfold, forsker og samfunnsdebattant med fokus på ruspolitikk, etikk, religion og verdisyn m.m.

Christian Lysvåg er filosof, journalist, foredragsholder og manusforfatter. Han har spesielt brydd seg om mennesket og naturen, først og fremst selve menneskenaturen. Han skriver for Aftenposten Innsikt, D2, Morgenbladet og andre. Arbeider med et bokprosjekt om søvn og med filmproduksjon. https://lysvaag.wordpress.com/