Kjøp billett ONSDAG 13. FEB, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

Politisk retorikk og demokratisvikt i Norge?

Temauke på KÅKÅ om demokratisvikt og politikerforakt

Politisk retorikk også i Norge viser den siste tiden klart udemokratiske trekk, mener toneangivende norske demokratiforskere. Deler av offentligheten er blitt en slagmark, sier Fritt ord-direktør Knut Olav Åmås. Og fortsetter: «En fungerende ytringskultur forutsetter selvsagt grenser – langt der ute». Dette var ikke ord vi forventet derfra bare for kort tid siden. Hatretorikk og trusler synes å dominere en stadig mer fragmentert offentlighet med ekkokamre, åsiktskorridorer og kunnskapssjakter. Hvordan skape en demokratisk ytringskultur i et nytt medielandskap? Mange politikere virker ikke til å ha informasjon og faktabasert kommunikasjon som et viktig mål. Hvor mye forvitrer demokratiet innenfra, på grunn av politikerne selv og deres måte å snakke på? Hvor mye forvitrer demokratiet på grunn av medborgernes avmaktsfølelse, at de ikke føler at de blir hørt eller tatt på alvor? Hvordan påvirker sosiale medier og nettdebatt ytringskultur og demokratiforståelse? Hva kan vi eventuelt lære av historien? Hva kan vi selv bidra med?

Innledning:

Kjell Lars Berge, professor retorikk og tekstvitenskap ved UiO

Deltagere:
– Anders Johansen, professor UiB, tidl utgitt «Talerens troverdighet» og «Virksomme ord», på gang med historieverket «Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913»
– Svein Tuastad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS
– Bård Larsen, historiker, Civita, ute med ny bok om «Demokratiet i trøbbel – et essay om hvordan og hvorfor demokratier kan gå i stykker»
– Siri Gloppen, professor ved Institutt for sammenlignende politikk, UiB, med i forskningsprogrammet «Breaking Bad: Explaining backlash against democracy»

Programleder er Hilde Sandvik, forfatter, grunnlegger og sjefredaktør Broenxyz.

Forskning viser at demokratiet ble svekket i 24 land gjennom 2017. 2016 var ellevte året på rad at Freedom House meldte om en tilbakegang i sentrale politiske og sivile rettigheter i verden. Den siste rapporten derfra i 2018 konkluderer med at demokratiet gjennomlever den største krisen på mange tiår. Hele 61 prosent av nordmenn føler at folk som dem sjelden eller aldri har innflytelse på politikken, noe som plasserer Norge på sjette plass i verden av land med størst avmaktsfølelse, godt foran de andre nordiske land. Politikerforakten øker mens politikerne selv bruker nye medier som var de privatpersoner. Demokratiske institusjoner som pressefrihet, ytringsfrihet og rettsstaten svekkes i land etter land. 2,5 milliarder mennesker, eller en av tre på kloden, lever i land hvor disse institusjonene får stadig dårligere kår. I den nye kulturmeldingen lanserer kulturministeren og den norske regjeringen kulturpolitikken som medisin mot strømningene som truer demokratiet.