Kjøp billett TORSDAG 22. OKT, KL. 18:00 Bankettsalen Hotel Victoria
Med festivalpass (maks 1 billett pr pass): KR 20 INK. AVGIFT

Få billetter
Portrett av Ann Pettifor og «The case for a Green New Deal»

Portrett av Ann Pettifor og «The case for a Green New Deal»

Please see presentation in english at the bottom of this page.

Ann Pettifor er en av verdens ledende tenkere om grønn omstilling, og har vært det siden hun som den aller første skrev om Green New Deal allerede i 2008, under finanskrisa. Hun fulgte opp i fjor med «The Case for a Green New Deal». I samarbeid med Renegade Inc byr KÅKÅnomics 2020 på et portrett av Pettifor og hennes tenkning. Pettifor brukes som rådgiver av både organisasjoner, regjeringer og medier verden over om grønn omstilling. Hun var blant de få som offentlig spådde finanskrisa i 2007-2008. Her intervjues hun om hvordan vi kan forestille oss en økonomi som skaper sosial rettferdighet og politisk stabilitet, og som beskytter livet på jorda i framtida. 

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 18:00 – 19:00
Bakettsalen, Victoria hotel
Inngang 100 / 50 / 20

Med Ann Pettifor, økonom og direktør PRIME (Policy Research in MacroEconomics), forfatter med «The Case for a Green New Deal» som siste bok 

Programleder er Ross Ashcroft, filmskaper, kringkaster og gründer, TV-vert for Renegade Inc.

Vert: Magnus Marsdal, forfatter, journalist og leder for Manifest Tankesmie

Portrettet av Ann Pettifor og hennes bok «The case for a Green New Deal» er laget i samarbeid med Renegade Inc i London, som er vår britiske samarbeidspartner. Portrettene lages i deres studio på en slik måte at publikum får inngående kjennskap til forfatter, ny bok, problemstillinger og budskap. Portrettene er en del av vår digitale formidlingsstrategi under koronakrisen. Portrettene presenterer sentrale internasjonale forfattere og tenkere, som er ute med rykende ferske bøker som berører viktige tema i vår samtid.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no

ENGLISH:

A portrait of Ann Pettifor and ‘The Case for a Green New Deal’

Ann Pettifor is one of the world’s leading thinkers on the green transition, and has been since first introducing the concept of a Green New Deal during the financial crisis of 2008. She followed this up last year with her new book ‘The Case for a Green New Deal’. Together with the media platform Renegade Inc., KÅKÅnomics 2020 is presenting a portrait of Pettifor and her ideas. Pettifor is employed as a global consultant on the green transition by a variety of organisations, governments and media channels. She was one of the few commentators to make public predictions of the financial crisis in 2007-2008. Here, she will be interviewed about how we can envisage an economy characterised by political stability and social justice, while also protecting life on Earth for the future.

When: Thursday 22 October at 18:00 in the Bankettsalen room at the Victoria Hotel. Entrance NOK 100/50

With Ann Pettifor, who is an economist, author, and director of the network PRIME (Policy Research In MacroEconomics). Her most recent book is ‘The Case for a Green New Deal’.

The moderator will be Ross Ashcroft, who is a film-maker, broadcaster and entrepreneur, as well as a TV host for Renegade Inc.

A portrait of Ann Pettifor and her book ‘The Case for a Green New Deal’ is produced in collaboration with our UK partners, the London company Renegade Inc. These portraits have been produced in the company’s studio in such a way that provides the audience with a deep insight into the authors, their new books, their messages and relevant issues. The portraits form part of our digital dissemination strategy during the Covid-19 crisis. The portraits comprise a series of presentations of key international authors and thinkers who are currently releasing brand new books that address the key issues of our time.

IMPORTANT INFORMATION RELATED TO THE COVID-19 SITUATION 

– KÅKÅnomics adheres at all times to the guidelines issued by the Norwegian Health Directorate for the safe organisation of cultural events.

– In the interests of infection tracing, you must purchase your tickets in advance.

– Tickets must be registered using the full names and contact details of the persons who intend to use them. You can enter these details in the LinTicket booking system when you buy your tickets.

– Due to the Covid-19 pandemic and necessary infection protection measures, you must reserve your seat for each event that you plan to attend, even if you have a festival pass. Look for the category ‘With Festival Pass’ on the ticket sales page for the event in question.

– Your festival pass is unique to you and cannot be used to purchase more than one ticket in the category “With Festival Pass”.

– The one-metre rule means that the KÅKÅnomics 2020 festival has reduced its audience capacity. Show consideration to others, keep your distance and wash your hands frequently and thoroughly.

– We reserve the right to make changes to the programme as a result of Covid-19 without providing refunds. In the event of cancellation, ticket purchasers will be offered a refund.

Information about the festival programme will be continuously updated at www.kknomics.no