Kjøp billett ONSDAG 9. SEP, KL. 19:00 Påfyll
Vanlig: KR 150 INK. AVGIFT
Student: KR 75 INK. AVGIFT
A-fordel: KR 120 INK. AVGIFT

Postkorona: Er statlig overvåking den nye normalen?

Postkorona: Er statlig overvåking den nye normalen?

Onsdag 9. september kl. 19 på Påfyll (Kirkegata 36, andre etasje)
150/75

Postkorona er et nytt programkonsept på KÅKÅ som forsøksvis ser inn i speilkula med mål om å diskutere de langsiktige konsekvensene av koronakrisen som rammet Norge og verden våren 2020.

Denne kvelden vil det handle om statlig overvåking.

Koronakrisen har på mange måter vært en handlingens tid for styresmaktene — og godt er vel det! Men har det kanskje gått litt vel fort i svingene?

Smittestopp-appen ble lansert i rekordfart. Argumentet var selvsagt at storstilt datainnsamling var høyst nødvendig, både for den enkeltes (opplevde?) trygghet og for samfunnssikkerhen. Historien er imidlertid full av eksempler på at nettopp krisesituasjoner kan føre til at myndighetene gjør inngripende endringer i samfunnsstrukturen. Vil unntaket bli den nye normalen?

Hvordan har koronakrisen påvirket vårt syn på statlig overvåking så langt? 

Har vi hengt oss opp i noe som egentlig er et gode på lang sikt, ved at den statlige datainnsamlingen kan bidra til utviklingen av kunstig intelligens og dermed en enklere hverdag for folk flest?

Innledning ved Morten Goodwin, forsker ved CAIR, Senter for forskning på kunstig intelligens ved UiA.

– Benedikt Jager, professor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS

– Ole Andreas Engen, professor ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP) ved UiS

Programleder: Kristin Aalen, kritiker, journalist og redaktør for kulturkritikk.no