Kjøp billett ONSDAG 19. FEB, KL. 18:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
ORDINÆR: KR 150 INK. AVGIFT
A-FORDEL: KR 125 INK. AVGIFT
STUDENT: KR 50 INK. AVGIFT

Russland i nord — bør vi endre vårt syn på bjørnen i øst? Med Øyvind Nordsletten

Russland i nord – bør vi endre vårt syn på bjørnen i øst?

Temadager på KÅKÅ: Geopolitikk i det 21. århundret

Onsdag 19. februar kl. 18
150/125/50

Når det gjelder der Russe, som tyskerne sier: har vi ikke alltid vært litt vel anspente her i Norge?

Uansett. Mens den amerikanske terrieren bjeffer viltert på det vestlige demokratiets søppelhaug – Twitter – brummer den russiske Bjørnen i øst stadig oftere, med det resultat at avisene den ene dagen melder at Finnmark kan bli annektert av Russland, mens representanter for lokalbefolkningen i nordøst tar bladet fra munnen og sier nei – russerne er våre venner!

Ser man på kartet, er det liten tvil om at Norge – med en strategisk viktig kystlinje og et ressursrikt farvann i nord – befinner seg i litt av en skvis mellom USA og Russland, både geografisk og sikkerhetspolitisk. Mediefortellingen er at denne skvisen er mer akutt nå, man viser til den kalde krigens dager. Da som nå foregår den politiske dialogen mellom Norge og Russland tilsynelatende på flere plan – og ikke bare muntlig gjennom diplomati: de siste par årene også med gjentatte skarpe øvelser i havområder tett opptil norske oljeinstallasjoner. 

Er vårt syn på Russland ennå farget av den kalde krigens retorikk mellom øst og vest? Og gitt de geopolitiske spenningene i nabolaget vårt – hvorfor ikke prøve en annen slags tilnærming til Russland? Kan det for eksempel være en god idé med åpnere grenser? Hva har vi eventuelt å tjene på et nyansert blikk på bjørnen i øst? Hvordan skal Norge forholde seg i det strategiske spillet om energiressursene i Arktis?

Innledning ved Øyvind Nordsletten, tidligere diplomat og ambassadør i Russland, Ukrania og Irland, i tillegg til å ha vært generalkonsul i Murmansk. Nordsletten er æresmedlem i Norsk-russisk handelskammer. Han har gjennomført Forsvarets russiskkurs, og er utdannet ved UiO. Nordsletten ble i 2000 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for embedsfortjeneste.

Deretter samtale mellom Øyvind Nordsletten og Tom Hetland, russisktalende historiker, kommentator, foredragsholder og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad.

Temadagene «Geopolitikk i det 21. århundret» tar et blikk på statusen for maktforholdet – både geografisk, økonomisk og sikkerhetspolitisk – mellom Russland, Kina og USA, med et særskilt blikk på utviklingen i nordområdene. Få også med deg samtalen om USA og Kina i nord, torsdag 20. februar kl. 18, med Øystein Tunsjø (forsker ved Institutt for forsvarsstudier), Hans Jørgen Gåsemyr (forsker ved NUPI) og programleder Harald Birkevold!