Kjøp billett MANDAG 4. NOV, KL. 00:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere KR

Schizofrenidagene på KÅKÅ — 4-7 november!

Stress står i sentrum for Schizofrenidagene 2019
Stress er et medisinsk og psykologisk begrep og betyr påkjenning eller belastning. Stress refererer til et vidt spekter av krevende fysiologiske og psykologiske påkjenninger og til kroppens reaksjon på påkjenningene. Stress påvirker vår psykiske helse. Over tid kan en bli syk av stress. Svært syk. I år setter vi søkelys på tema som kan forårsake stress; fedme, skadelige samtaler og NAV.

Se programsidene for mer informasjon om det enkelte arrangement.

Arrangør: Schizofrenidagene i samarbeid med KÅKÅ kverulantkatedralen.