FREDAG 27. APR, KL. 19:00 KÅKÅ kverulantkatedralen
A-FORDEL: KR 50 INK. AVGIFT
STUDENT/UFØRE: KR 50 INK. AVGIFT
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT
Kjøp billett

«Serieavhengighet – binge watching i skjermens tid»

Hvor mange timer bruker du på de ulike strømmetjenestene hver måned? Har du kontroll på bruken, eller lar du deg styre av «bare en episode til»-syndromet? Hvorfor forbindes begrepet binge watching i første rekke med apatiske kvelder foran skjermen, mens det gode gamle "bokorm" klinger mer som sunn og fornuftig adspredelse? Når blir serieavhengighet et problem for menneske og samfunn?

Dag 3 av temauken «Den moderne teveserien – om dystopier, binge watching og teknologisk angst» setter fokus på serieavhengighet, et fenomen det foreløpig finnes lite forskning på, men som stadig flere likevel opplever som en reell utfordring i hverdagen.

Serieavhengighet skiller seg fra andre typer avhengighet når det kommer til tilbud og etterspørsel. Må vi i den digitale tidsalderen være bevisste på å selvregulere vårt eget forbruk, der selve formen på distribusjonen av teveserier ikke lenger legger noen føringer på når vi er "av" og når vi er "på"? Et eksempel på dette kan være NRK-serien "SKAM", som på mange måter har revolusjonert hvordan teveserier lages og distribueres ut til publikum, ved at teveserien flyter inn i mediehverdagen, og nærmest utfordrer skillet mellom virkelighet og fiksjon.

Psykolog Bjørn Eide fra SiS Helse holder en kort innledning med noen perspektiver på når og hvordan seriavhengighet kan bli et problem for den enkelte.

I panelet:

Lars Sigve Eide, psykolog ved SiS Helse

Gry Rustad, postdoktor i medievitenskap, UiO, Phd om amerikanske teveserier

Jakob Isak Nielsen, medieforsker, Aarhus University

Audun Engelstad, film- og litteraturviter, Høgskolen i Lillehammer

Programleder: Kristin Aalen, redaktør for kulturkritikk.no