Kjøp billett ONSDAG 5. SEP, KL. 19:00 KÅKÅ kverulantkatedralen
STUDENT/UFØRE: KR 50 INK. AVGIFT
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT

«Terror i hodet: Hvem skal vi frykte, og hva gjør frykten med oss?»

Innledning ved Sven Egil Omdal, journalist.

I panelet:

Benedicte Bjørnland, PST-sjef

Emilie Bersaas, tidligere nestleder i AUF

Brynjar Meling, advokat

Programleder er Kristin Aalen, redaktør for kulturkritikk.no

Om temauken: «Terror i hodet. Frykten som forandrer oss.»

"Det eneste vi har å frykte, er frykten selv", sa den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt i 1933. Snart hundre år seinere er det grunn til å spørre om vi burde ha tenkt mer på dette: 11. september-terroren i USA i 2001 utløste politiske vedtak som har endret verden og Norge. Frykt for terror har gjort oss villige til å godta inngrep i livene våre som vi kanskje ikke ville ha gått med på – hvis vi ikke hadde vært så redde.

Men er samfunnet forandret til noe tryggere? Norge er blitt stabil deltaker i "krigen mot terror". Verdens fredeligste land har vært åsted for massiv terror som var hjemmeavlet.

Hva er hensikten med terror? Hva og hvem er det grunn til å frykte? Hva gjør terrorfrykten med oss – og med samfunnet? Og hva slags virkning har medienes terrordekning? Sikkerhetsmyndigheter, forskere, forfattere, politikere, redaktører – og folk som har opplevd terror, kommer til KÅKÅ for å dele kunnskap, erfaring og meninger. Gjesteredaktører er journalistene Sven Egil Omdal og Ingeborg Eliassen.