LØRDAG 28. APR, KL. 14:00 KÅKÅ kverulantkatedralen
A-FORDEL: KR 50 INK. AVGIFT
STUDENT/UFØRE: KR 50 INK. AVGIFT
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT
Kjøp billett

«Teveserien vs. Romanen»

Er teveserien den nye romanen? Enkelte film- og medievitere motsetter seg en slik sammenligning, og fremholder at teveserien må vurderes ut ifra sine egne premisser. Man kan jo spørre seg: Trenger den moderne teveserien overhodet en slik sammenligning for å bli akseptert som kunst likeverdig romanen? Er den en slags homage til teveserien, eller bidrar sammenligningen snarere til en nedvurdering av samtidens foretrukne fortellende medie, altså teveserien? For det er vel tevens gullalder vi lever i, ikke romanens?

Tradisjonelt sett har romanen vært forbundet med noe elitært og finkulturelt, mens teveserien ofte har vært ansett som et laverestående medie med et populærkulturelt publikum. Alene av den grunn har kanskje heller ikke teveserien fått den oppmerksomheten den fortjener, verken av kresne seere, kritikere eller filmvitere. Alt dette har for lengst forandret seg. Den moderne teveseriens kompleksitet og det stadig større utvalget i kunstnerisk ambisiøse teve-fortellinger, er nå for mange blitt et "fullgodt", for ikke å si foretrukket, alternativ til romanen.

Skaperen av den kritikerroste serien "The Wire" har selv uttalt at serien er strukturert som en visuell roman, inspirert av blant annet Dickens og Balzac. Slik sett skulle en tro det var helt naturlig å sammenligne de to mediene. Men nei, sier noen. En slik sammenligning er et gufs fra fortiden, da teveserien ennå ikke var stueren: Teveserien må vurderes ut ifra sine egne premisser!

Og hva med industrien som står bak? Er ikke tv-serien i større grad enn romanen knyttet til investorers ønske om profitt? Påvirker dette kvaliteten og utvalget av serier?

Vi har invitert et kunnskapsrikt panel for å diskutere den moderne teveserien opp mot romanen. Hvilke berøringspunkter og paralleller finnes det, egentlig? Innledning ved medieforsker Jakob Isak Nielsen fra Aarhus Universitet.

I panelet:

Jakob Isak Nielsen, medieforsker, Aarhus University

Erlend Lavik, filmviter ved UiB, doktorgrad på amerikanske serier, forfatter av "TV-serier: "The Wire" og den tredje gullalderen"

Audun Engelstad, film- og litteraturviter, Høgskolen i Lillehammer

Gry Rustad, postdoktor i medievitenskap ved UiO, skrev doktorgraden om amerikanske serier

Programleder er Vegar Hoel, skuespiller og regissør