Kjøp billett TORSDAG 8. NOV, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

Tidlig skolestart: «5 og et halvt år – Klar for skole, ADHD og Ritalin?»

Debatt om tidlig skolestart: «5 og et halvt år – Klar for skole, ADHD og Ritalin?»

Schizofrenidagene på KÅKÅ handler i år om flokken, om de sosiale sidene ved mennesket, psykiske lidelser og helsehjelp. KÅKÅ tar debatten om aktuelle tema.

Debatt mellom Cecilie Evertsen Stanghelle, universitetslektor (UiS), John Peter Hernes, gruppeleder H, kommunalråd i Stavanger, Jan Skandsen, barne- og ungdomspsykiater (SUS/BUPA) og Egil Gabrielsen, dosent emeritus, forsker UiS.

Det er grunn til å tvile på om det er rom for de minste barna i skolen. Seksårsreformen skulle ta det beste fra barnehage og skole, og barnehagepedagogikken skulle være tilstede, men lagde vi i stedet en overgang fra barnehage til skole som tar livsgnisten fra barna? Hvilke konsekvenser får det for umodne barn som stemples med diagnosen ADHD og faller utenfor allerede i første klasse? Er det egentlig rom for de yngste barna i en skole med stadig høyere krav til resultater og effektivitet? Kan noe reverseres?

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen og Iselin Kleppestø Thorsen

Debattleder: Cathrine Krøger, sykepleier og litteraturkritiker i Dagbladet

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/8w8axE/egil-gabrielsen-om-skolesviket-flere-barn-boer-utsette-skolestarten

Presentasjon av debattantene:

Cecilie Evertsen Stanghelle: foratter, foredragsholder og universitetslektor ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø og atferdsforskning, UiS. Hun har jobbet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved SUS og for Stavanger Barnevernstjeneste. Sammen med sitt arbeid på forskningssenteret underviser hun blant annet på Barnehagelærerutdanningen, Videreutdanningen i småbarnspedagogikk og ved mastergradprogrammet Spesialpedagogikk ved UiS. Hennes ekspertområder er psykisk helse blant barn og unge (tilknytning, selvregulering og aggresjon).

John Petter Hernes: Kommunalråd og ordførerkandidat. Utdanning: Master i finans og ledelse. Bachelorgrader i samfunnsfag og byggarkitektur. Erfaring: Personlig erfaring som «dropout» fra videregående skole. Far til 5 barn, 4 egne barn og ett fosterbarn. Ledet kommunalstyret for Oppvekst i 2 perioder. Arbeidet mer enn 20 år med lederrekruttering og organisasjonsutvikling

Jan Skandsen: Barne- og ungdomspsykiater SUS. Medisinsk faglig rådgiver og spesialist i barne og ungdompsykiatri i klinikk for psykisk helse, barn og unge og rusavhengige. Jobbet som LIS og overlege siden 1998, og i mange år vært i klinikkledelsen. Spesielt interessert i ADHD og har hatt en rekke foredrag om emnet.

Egil Gabrilelsen: Dr.philos; dosent (em.) Lesesenteret, UiS. 25 års undervisnings- og ledererfaring fra ulike lærerutdanninger (førskole, grunnskole, spesialpedagogikk). Nasjonal prosjektleder for de internasjonale kartleggingene av voksnes leseferdigheter (IALS og ALL) og for PIRLS 2016 (internasjonal kartlegging av 10-åringers leseferdigheter).