Kjøp billett MANDAG 10. FEB, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT
STUDENT: KR 50 INK. AVGIFT

«Universitetskamp!»

«Universitetskamp!

KÅKÅ kverulantkatedralen (Sting nere), mandag 10. februar kl. 19.00.

Universiteter over hele den vestlige verden opplever store endringer, gjerne knyttet til såkalt New Public Management, med målstyring som «tellekanter» i både undervisning og forskning, generell markedstenkning, profesjonalisering av ledelse, for å nevne noe. Mange universitetsfolk er bekymret.

– Hva skjer med universitets egenart og samfunnsoppdrag hvis vi blir mer opptatt av publikasjonspoeng enn publikasjonens innhold?
– Hva skjer med utdanningene hvis vi blir mer opptatt av studiepoengproduksjon enn innhold?
– Hva skjer med det vitenskapelige kollegafellesskapet når universitetets ledelse er ansatt, og ikke valgt, slik tilfellet nå er ved vårt eget universitet i Stavanger?

Universitetskamp er tittelen på en helt fersk antologi redigert av Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU og medlem av universitetsstyret der. Boken tar utgangspunkt i nettopp disse endringene og bekymringene de skaper. Gjennom 22 kapitler danner den grunnlag for kritisk refleksjon og diskusjon av endringer i sektoren.

I samarbeid med KÅKÅ inviterer Sosiologforeningen Rogaland til debatt om temaet universitetskamp. Ved siden av Aksel Tjora, som presenterer boken og dens hovedbudskap, har vi invitert et svært kompetent panel til å diskutere både «diagnose» og «foreskrevet medisin». Disse er:

– Klaus Mohn, rektor ved UiS
– Svein Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap og ansattrepresentant i UiS-styret
– Brita Strand Rangnes, prodekan for utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS
– Helle Sjøvaag, professor i journalistikk, UiS

Møteleder for kvelden er Tom Hetland, kommentator og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, og eksternt medlem i UiS-styret.

or den som er interessert i å lese seg opp på forhånd, vil vi opplyse at Tjoras bok ligger som open access på Scandinavian Academic Press: https://scandinavianacademicpress.no/boker/universitetskamp-open-access