Kjøp billett ONSDAG 16. SEP, KL. 19:00 Påfyll KR 150/100

Ytringsfrihetskommisjonen: hvordan redde den digitale ytringsfriheten?

Ytringsfrihetskommisjonen: hvordan redde den digitale ytringsfriheten? Kapittel på KÅKÅ

Onsdag 16. september kl. 19:00 – 20:00 (dørene åpner 18:30)
KÅKÅ kverulantkatedralen (Påfyll), Kirkegata 36
Kr 150/100

Arrangør: KÅKÅ kverulantkatedralen i samarbeid med Kapittel

I februar presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja de 18 medlemmene som skal sitte i den nye Ytringsfrihetskommisjonen. Kommisjonen fikk umiddelbart kritikk for manglende teknologisk kompetanse, da spesielt sett i lys av de siste årenes radikale maktforskyvning fra den frie pressen med redaktørstyrte medier og over til teknologene i f eks Silicon Valley. Hvordan skal Ytringsfrihetskommisjonen gi oss gode svar på de teknologiske utfordringene som ligger til grunn for den digitale ytringskulturen i dag? Og overordnet: Må de sosiale mediene kontrolleres, eventuelt oppløses, for at ytringsfrihet skal finne sted?

Hvordan forholder vi oss til selve ytringsfrihetsbegrepet i dag, i en tid der den gjennomdigitaliserte offentligheten i stadig større grad synes styrt av de store tech-selskapenes algoritmer? Har disse teknologiske innretningene ført identitetspolitikken på ville veier, til et sted der opplevelsen av å bli krenket blir styrende for hva nødvendig kritikk og offentlig debatt skal være?

Velkommen til en viktig diskusjon om ytringsfrihet, teknologi og det vanskelige forholdet mellom det sosiale og det offentlige i den digitale ytringskulturens tid.

I samtalen møter du:

  • Kjersti Løken Stavrum, leder i Ytringsfrihetskommisjonen
  • Einar Øverenget, filosof og forfatter
  • Petter Bae Brandtzæg, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved Sintef Digital
  • Programleder: Jan Zahl, journalist i Stavanger Aftenblad


Informasjon fra Kapittel og KÅKÅ om
smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Arrangørene følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer. 

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.