Tid: 1. november 2017 12:15

Sted: KÅKÅnomics, Arne Rettedals hus, Auditorium V-101 – Universitetet i Stavanger

Gratis inngang

For description in English, please scroll further down the page.


Som opptakt til KåKånomics 2017 arrangerer Handelshøgskolen ved UiS et seminar med seks toneangivende økonomer som setter søkelys på den metodemessige innretningen av økonomifaget, samt ekspansjonen mot andre samfunnsvitenskapelige fagområder og disipliner.

Programmets første del preges av tre kritiske røster. Forfatter og PhD Roman Linneberg Eliassen (Hysj, vi regner!) og doktorgradsstudent Cahal Moran fra University of Manchester (The Econocracy) har medvirket til hver sin bok med kritikk mot en mekanisk ensretting av økonomifaget. Professor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo ønsker kritikken velkommen, men innvender: Nice voice, wrong tune.

Deretter dreies oppmerksomheten mot økonomifagets innhold og anvendelse. Professor Katrine Vellesen Løken fra Norges Handelshøyskole gir sitt perspektiv på økonomifagets muligheter og begrensninger, før seniorforsker Erling Holmøy fra Statistisk sentralbyrå og professor Espen Rasmus Moen fra Handelshøyskolen BI deler refleksjoner om hva som bør kjennetegne økonomifagets hovedspor.

Klaus Mohn og Ola Kvaløy (begge professorer på Handelshøyskolen, UiS) er medredaktører på seminaret og medlemmer i redaksjonsrådet for KÅKÅnomics.

Sted: Arne Rettedals hus, Auditorium V-101 – Universitetet i Stavanger.

 

Det akademiske seminaret på UiS er arrangert av støttet av Handelshøgskolen ved UiS og KÅKÅ, og støttet av Tor Dagfinn Veen.

            

 

PROGRAM

12.15. Economics: Where are we heading?

Why is the ecnomics profession so resistant to change?
Cahal Moran, doktorgradsstudent, University of Manchester

Do economists understand the real world?
Roman Linneberg Eliassen, doktorgrad på pluralisme i økonomifaget fra Anglia Ruskin University.

‘Nice voice, wrong tune’
Kalle Moene, professor, Universitetet i Oslo

Debatt og dialog med salen
Diskusjonsleder: Professor Ola Kvaløy, Handelshøyskolen ved UiS


13.30 Kaffepause


13.45 Hva skal økonomene drive med?


Hvor går grensene for økonomene og økonomifaget?

Katrine Løken, professor, Norges Handelshøyskole

Bruk og utvikling av økonomifaget
Erling Holmøy, seniorforsker, Statistisk sentralbyrå

Har økonomifaget en kjerne – og er den verneverdig?
Espen Rasmus Moen, professor, Handelshøyskolen BI

Debatt og dialog med salen
Diskusjonsleder: Professor Klaus Mohn, Handelshøyskolen ved UiS


15.00     Slutt
HOVEDSPONSORER

                

 

ANDRE BIDRAGSYTERE

     

 

ARENAER FOR KÅKÅnomics

KÅKÅnomics foregår på: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, Vinbaren (Gaffel & Karaffel), Spor 5, Stavangeren, Oljemuseet, Sølvberget og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

 

KÅKÅ Kverulantkatedralen er støttet av:

Stifterne av KÅKÅ Kverulantkatedralen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Største bidragsyter til KÅKÅ er Månebakken AS. I tillegg bidrar stiftelsen Fritt OrdStavanger kommuneNorsk Kulturråd og Rogaland Fylkeskommune med midler. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilskudd fra Gaveforsterkningsfondet.

 

ENGLISH:

Economics – what are its ambitions and where is it headed?

When: 1 November 2017 at 12:15

Where: KÅKÅnomics – Auditorium V-101, Arne Rettedals hus, University of Stavanger

Admission free

In the run up to this year’s KåKånomics festival, the University of Stavanger Business School is holding a seminar featuring six leading economists who will put the spotlight on the methodological direction of their field. They will also focus on the expansion of economics in relation to other social science disciplines.

The first part of the programme will feature three critical voices. Roman Linneberg Eliassen is a Ph.D. student and author of “Hysj, vi regner!” (Why economists are out of touch with reality). Ph.D. student Cahal Moran from the University of Manchester is author of the book The Econocracy. Both are highly critical of the current mechanical and one-track approach to the discipline of economics. Professor Kalle Moene at the University of Oslo welcomes this criticism, but his response is “Nice voice, wrong tune”.

The programme will then move on to focus on the content and application of economics as a discipline. Professor Katrine Vellesen Løken from the NHH Norwegian School of Economics will offer her perspective on the opportunities available to, and the limitations on, economics as a discipline. This will be followed by Senior Researcher Erling Holmøy from Statistics Norway, and Professor Espen Rasmus Moen from the Norwegian Business School, who will share their reflections on the factors that ought to characterise the discipline’s primary methodologies.

Klaus Mohn and Ola Kvaløy, who are both professors at the University of Stavanger Business School, are co-editors of the seminar content and members of the editorial board at KÅKÅnomics.

Where:  Auditorium V-101, Arne Rettedals hus, University of Stavanger.

The academic seminar at the University of Stavanger is organised and funded by the University of Stavanger Business School and KÅKÅ, and receives financial support from Tor Dagfinn Veen.

 

 PROGRAMME


12.15. The strengths and weaknesses of economics

The Econocracy: The perils of leaving economics to the experts
Cahal Moran, Ph.D. student at the University of Manchester

Do economists understand the real world?
Roman Linneberg Eliassen, Ph.D. student at Anglia Ruskin University

Nice voice, wrong tune”
Kalle Moene, Professor at the University of Oslo

Debate and dialogue with the floor
Moderator: Professor Ola Kvaløy, University of Stavanger Business School


13.30 Coffee break


13.45 What should economists be doing?


Where are the boundaries for economists and their discipline?
Katrine Løken, Professor at the NHH Norwegian School of Economics

Application and development of economics
Erling Holmøy, Senior Researcher, Statistics Norway

Does economics have a core philosophy – and is it worth holding on to?
Espen Rasmus Moen, Professor at the Norwegian Business School

Debate and dialogue with the floor
Moderator: Professor Klaus Mohn from the University of Stavanger Business School


15.00     Close

 

MAIN SPONSORS

 

           

 

OTHER CONTRIBUTORS

     

 

KÅKÅnomics ARENAS

KÅKÅnomics is being held at the following venues: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, the Wine Bar at Gaffel & Karaffel, Spor 5, Stavangeren, The Norwegian Petroleum Museum, Sølvberget and the University of Stavanger Business School.

 

KÅKÅ is funded by:

The founders of KÅKÅ are Kristoffer and Signe Anne Stensrud. The largest contributor to KÅKÅ is the company Månebakken AS. We also receive funding from the Fritt Ord Foundation, Stavanger municipalityThe Arts Council of Norway and Rogaland County Council. Moreover, we receive grant funding from the Norwegian Ministry of Culture via the state Gift Enhancement Scheme.

 

Pin It on Pinterest