Tid: 21. februar 2017 17:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Gratis inngang

Regjeringen bevilget fem milliarder kroner til norske kommuner som ble rammet av oljekrisen. Klassekampen har gått pengene etter i sømmene, og inviterer til debatt i Stavanger. Vi spør:

• Har regjeringens tiltakspakke fungert etter planen?
• Er det blitt gjort nok for de arbeidsledige langs kysten?

I panelet:
Tina Bru (H), stortingsrepresentant for Rogaland
Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland
Knut Gjerseth Olsen, journalist i Klassekampen

Ordstyrer: Mimir Kristjansson, nyhetssjef i Klassekampen

Se http://www.krisepakke.no/

Still forberedt! Få Klassekampen gratis i 3 uker: http://www.klassekampen.no/kampanje/3_uker?coupon=klk.2423

Pin It on Pinterest