Tid: 1. november 2017 20:30

Sted: KÅKÅnomics, Vinbaren, Gaffel & Karaffel

Pris: 100/50 for studenter og uføre

Familiepolitikken tek sikte på legge til rette for familiane sin velferd, funksjonsevne og tilpassing til samfunnet for øvrig. Måla er mange, og omfattar mellom anna omsynet til barna sin velferd og utvikling, likestilling mellom foreldra og mobilisering av arbeidskraft.

Til dette arrangementet har me fått tre ekspertar på familieøkonomi og offentlege overføringar til å samtale om det beste er å gi familiane pengar til å kjøpe tenester sjølv, eller om det offentlege sjølv bør syte for at tenestane faktisk blir tilgjengelege for alle.

Programleder er Torunn Egge Roux, tidligere kommentator i Stavanger Aftenblad.

Kjøp billettar HER!   

 

 

 

 


Katrine Vellesen Løken
, professor, Norges Handelshøyskole

 

 

 


Mari Rege
, professor, Handelshøgskolen ved UiS

 

 

 


Thor Olav Thoresen
, seniorforsker, Statistisk sentralbyrå

 

HOVEDSPONSORER

 

                


ANDRE BIDRAGSYTERE

     

ARENAER FOR KÅKÅnomics

KÅKÅnomics foregår på: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, Vinbaren (Gaffel & Karaffel), Spor 5, Stavangeren, Oljemuseet, Sølvberget og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

KÅKÅ Kverulantkatedralen er støttet av:

Stifterne av KÅKÅ Kverulantkatedralen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Største bidragsyter til KÅKÅ er Månebakken AS. I tillegg bidrar stiftelsen Fritt OrdStavanger kommuneNorsk Kulturråd og Rogaland Fylkeskommune med midler. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilskudd fra Gaveforsterkningsfondet.

Pin It on Pinterest