Tid: 1. november 2017 19:00

Sted: KÅKÅnomics, Vinbaren, Gaffel & Karaffel

Pris: 100, 50 for studenter og uføre

The event is in English. For description in English please scroll further down the page.

 

«Kort sagt vil det snart komme nye nedgangstider», sa professor Steve Keen til NRK da han besøkte Norge i mai 2017. Hva ligger bak en slik dyster spådom? Og hva kan gjøres for å unngå en ny finanskrise, også her i Norge?

Steve Keen er professor i økonomi, historie og politikk ved Kingston University i London. Allerede i 2005 opprettet han nettstedet debtdeflation.com, hvor han i en rekke kritiske artikler advarte om hva verdensøkonomien hadde i vente.

Kjøp billett HER eller i døren fra kl. 18.30.

Men hvordan gjør han det? Jo, ved å se på de delene av økonomien som mainstream-økonomene ignorerer. Trykk HER for å se et intervju hvor han snakker mer om arbeidet sitt.

Steve Keen har skapt både begeistring og rabalder med sine dystre spådommer. Uredd utfordrer han konsensus i den økonomiske politikken. Allikevel er han blitt utropt til den som først og med mest tydelighet advarte offentligheten om den globale finanskrisen i 2007-2008. Sett i lys av et slikt renommé kan man saktens spørre seg om ikke Steve Keen, som nå nok en gang advarer om en forestående økonomisk krise, er en mann å ta på alvor.

KÅKÅnomics er stolte av å kunne presentere en av verdens mest kjente økønomer og kritiske tenkere for Stavangers publikum.

Kom på Vinbaren (Gaffel & Karaffel) for å høre Steve Keen i samtale med Harald Birkevold, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad.

LES MER om festivalen KÅKÅnomics.

 

HOVEDSPONSORER

 

           

 

ANDRE BIDRAGSYTERE

     

 

ARENAER FOR KÅKÅnomics

KÅKÅnomics foregår på: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, Vinbaren (Gaffel & Karaffel), Spor 5, Stavangeren, Oljemuseet, Sølvberget og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

 

KÅKÅ Kverulantkatedralen er støttet av:

Stifterne av KÅKÅ Kverulantkatedralen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Største bidragsyter til KÅKÅ er Månebakken AS. I tillegg bidrar stiftelsen Fritt OrdStavanger kommuneNorsk Kulturråd og Rogaland Fylkeskommune med midler. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilskudd fra Gaveforsterkningsfondet.

 

ENGLISH:

Meet Steve Keen – the professor who predicted the financial crisis

When: 1 November 2017 at 19:00

Where: KÅKÅnomics – the Wine Bar at Gaffel & Karaffel

Admission: NOK 100. NOK 50 for students and disabled.

“In short, new downturns are just around the corner”, said Professor Steve Keen to national broadcasters NRK when he visited Norway in May 2017. What lies behind such a gloomy prediction? And what can be done, including here in Norway, to avoid a new financial crisis?

Steve Keen is Professor of Economics, History and Politics at Kingston University in London. As early as 2005 he set up the website debtdeflation.com on which he wrote a series of critical articles warning of what was in store for the global economy.

Buy your ticket HERE, or at the door from 18.30.

But how does he do it? His secret is to examine those aspects of the economy that mainstream economists ignore. Click HERE to watch an interview in which Keen talks in more detail about his work.

Keen fearlessly challenges the current economic policy consensus, and his gloomy predictions have generated both excitement and uproar. Even so, he has been acclaimed as the man who delivered the earliest and clearest widespread warnings about the global financial crisis of 2007-2008. In the light of Keen’s reputation, and his recent warnings that we are on the brink of a new economic crisis, it is only natural that we should be taking him seriously.

KÅKÅnomics is proud to introduce audiences in Stavanger to one of the world’s best-known economists and critical thinkers.

Join us in the Wine Bar at the Gaffel & Karaffel restaurant to hear Steve Keen in conversation with Harald Birkevold, a journalist and commentator at the newspaper Stavanger Aftenblad.

READ MORE about the KÅKÅnomics festival.

 

MAIN SPONSORS

 

           

 

OTHER CONTRIBUTORS

     

 

KÅKÅnomics ARENAS

KÅKÅnomics is being held at the following venues: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, the Wine Bar at Gaffel & Karaffel, Spor 5, Stavangeren, The Norwegian Petroleum Museum, Sølvberget and the University of Stavanger Business School.

 

KÅKÅ is funded by:

The founders of KÅKÅ are Kristoffer and Signe Anne Stensrud. The largest contributor to KÅKÅ is the company Månebakken AS. We also receive funding from the Fritt Ord Foundation, Stavanger municipalityThe Arts Council of Norway and Rogaland County Council. Moreover, we receive grant funding from the Norwegian Ministry of Culture via the state Gift Enhancement Scheme.

 

Pin It on Pinterest