Tid: 4. april 2018 0:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Pris: 100/50 for studenter og uføre

4.-7. april byr KÅKÅ på temauke om «Norsk pillebefinnende – om legemiddelbruk og legemiddelindustri».

Er diagnosesamfunnet legemiddelindustriens verk? Hvorfor vet vi så altfor lite om legemidlene som florerer i samfunnet?

Blir leger, myndigheter, pasienter og pårørende systematisk villedet av legemiddelindustrien, som finansierer forskningen og bare publiserer det som passer? Virkning vs bivirkning.

Er Antidepressiva farligere enn antatt? Er det virkelig dødelig? Virker det i det hele tatt? Fastlegens raske løsninger på reseptblokken, hvem sitt ansvar er det?

Tøyes normalitetsbegrepet for å få solgt flere piller, og trenger vi de mot psykiske plager?

Siste dag av temauken blir det verdidebatt om legemiddelbruk. Hva slags samfunn skal vi ha? Eldre dopes i sykehjem, døende hjelpes til tidlig død, barn medisineres med adhd-medisin, vi knasker blodtrykks- og kolesterolsenkende medisin selv om vi er friske, unge får antidepressiva som aldri før – skal det være slik?

Gjesteredaktører er Målfrid J. Frahm Jensen og Iselin Kleppestø Thorsen

Pin It on Pinterest