Tid: 7. oktober 2017 14:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Pris: 100, 50 til studenter og uføre

Er politiet, skoler og hjelpeapparatet i Stavanger og Rogaland beredt til å takle fremtidens utfordringer? Hva skal politiet gjøre med gjengene, familievolden og brutaliteten? Kan vi få et trygt samfunn uten trygge hjem?

Kjøp billetter HER eller i døren fra kl 13.30.

Innleder er Ståle Økland, som kommer med boka «Norske tilstander. Bak frontlinjen i Norges tøffeste politidistrikt» tidlig i oktober. Vi inviterer representanter fra politiet, andre institusjoner samt folk fra Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), ved UiS

I over ett år har Ståle Økland vært flue på veggen i Norges mest krevende politikrets: Stovner. Her, i Groruddalen, er mangfoldet størst. Hit kommer også mye av den tøffeste kriminaliteten først til syne som gjengmiljøer, radikalisering og æresvold. I sin nye bok «Norske tilstander» (Gyldendal) stiller Ståle spørsmålene: Viser Stovner og Groruddalen konturene av fremtidens Norge? Er politiet beredt til å takle utfordringene som venter?

Boken tar for seg kompleksiteten i moderne politiarbeid. Her er ingen «Harry Hole’r», men langt flere sosialt sterke, omsorgsfulle og reflekterte politifolk. Forfatteren kommer tett på miljøet og blir kjent med frustrasjon og tapte illusjoner. For hva skal politiet gjøre med gjengene, familievolden og brutaliteten?

KÅKÅ har invitert Ståle Økland for å snakke om hovedfunnene i boka og utfordre til debatt: Han vil særlig peke på områdene æresvold og familievold. Vi får ikke et trygt samfunn uten trygge hjem, hevder Økland. Er politiet, skoler og hjelpeapparatet i Stavanger og Rogaland beredt til å takle fremtidens utfordringer?

Deltakere:

Sissel Meling, Rogaland politikammer, SARA-koordinator i Sør-Vest politidistrikt, med ansvar for å forebygge partnervold ved hjelp av risikoverktøyet SARA:SV. Politiet jobber også med å etablere et nytt forebyggende tiltak, PATRIARK, som skal hjelpe å forebygge æresrelatert vold.

Jørn Pedersen, skolesejef i Stavanger, med 15 års erfaring som rektor på Johannes læringssenter

Ordstyrer er Solveig Grødem Sandelson, kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad.

Pin It on Pinterest