Kem e me?

Visjon og verdier

KÅKÅ kverulantkatedralen er et frittstående kafébasert debatt- og litteraturhus der døren er høy og porten vid!

Vårt mål er å bidra til å skape og styrke offentligheten – lokalt og nasjonalt. Gjennom arrangement og debatter ønsker vi å skape engasjement for samfunnsspørsmål, kunstneriske uttrykk og kulturelle dilemma. Vårt perspektiv er folkelig allmennkulturelt, men vi skal også vektlegge formidling av ny og aktuell kunnskap, med deltagere som har noe å tilføre folket og offentligheten.

KÅKÅ skal være en viktig møteplass. Det handler om å bevare og pleie den gode samtalen, om å synliggjøre uenighetsfellesskapet som fysisk størrelse, som noe annet enn underholdning via sosial medier og via skjermer. Vi lager program som kombinerer lokale og nasjonale deltagere rundt lokale og nasjonale/internasjonale/universelle tema.

Det handler også om å synliggjøre det mulighetsrommet vi skal og må ta våre individuelle og samfunnsmessige valg i og om. Det viktigste er ikke alltid å bli enige, men å skjønne hva som foregår fra mange nok perspektiv – å bli kjent med seg selv og verden. Navnet tilsier at vi er på jakt etter den gode kverulanten som kan utvide og styrke det norske uenighetsfellesskapet, grunnsteinen i demokratiet vårt.

Mer om KÅKÅ kverulantkatedralens visjon HER.

Stiftere er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Stiftelsen har et styre med Hallgeir Langeland som styreleder, i styret sitter ellers Snorre Haukali, Sigrid Helene Risa, Bodil Sandvik og Signe Anne Stensrud.

Kunstnerisk leder for KÅKÅ er Jan Inge Reilstad (bildet over).

KÅKÅ samarbeider med kulturhuset Café Sting.

KÅKÅ er støttet av Månebakken AS, Fritt Ord, Norsk Kulturråd, Kulturdepartementet, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune.

KALENDER

Pin It on Pinterest